Arşiv

Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü 2005
Emre Arolat, Alpaslan Ataman, Aykut Köksal, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Han Tümertekin ve Atilla Yücel’den oluşan jüri 22-25 Haziran 2005 tarihleri arasında yaptığı çalışmayı sonuçlandırdı.
Ödüle aday olan 44 adet proje içinden (soyadı sırasıyla),

Sinem Serap Duran (ODTÜ),
Orhun Ülgen (YTÜ),
Uygar Yüksel (ODTÜ) katıldıkları lisans projeleriyle programın ödülü olan TAM BURS'u almaya hak kazandılar.

Jüri çalışmaları sonucunda,
Gaye Keskin (YTÜ) 1. Yedek
Füsun İşcan (MSGSÜ) 2. Yedek
Yelda Gin (İTÜ) ise 3. Yedek olarak derecelendirildiler.

Başvuran tüm adaylara katkılarından dolayı teşekkür ediyor, ödül alan ve dereceye giren proje sahiplerini de başarılarından dolayı kutluyoruz.


BİLGİ - ÖĞRENCİ PROJESİ ÖDÜLÜ 2005 Hakkında
Mimarlık eğitiminde uluslararası standartları gözeten yeni bir modelin oluşmasında öncü rolü oynamak ve Türkiye'deki mimarlık eğitimi için çağdaş nirengi noktalarını oluşturmak iddiasıyla yeni bir Yüksek Lisans Programı kuran İstanbul Bilgi Üniversitesi, lisans eğitimi içinde üretilmiş öğrenci projelerine ödül veriyor. Çanakkale Seramik/Kalebodur, Lafarge ve Arkitera Mimarlık Merkezi'nin destekleriyle gerçekleşen "Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü"nün amacı, lisans programlarındaki proje atölyelerini desteklemek, mimarlık eğitimi performansının tartışılmasına elverişli ortamlar oluşturmak, kurumlar ve bireyler arası dayanışmayı ve rekabeti teşvik etmektir.

Son sınıf Mimarlık öğrencileri ile son 5 yıl içinde Mimarlık lisans diploması almış (1999-2000 öğretim yılı ve sonrası) herkes seçeceği bir adet ürünü ile ödüle aday olabilir. Ödüle aday ürünlerin Mimarlık lisans eğitimi programları içinde ve 6., 7., veya 8. yarıyıl Proje Atölyeleri kapsamında üretilmiş olmaları gerekmektedir. Başvuruda adayın beyanı esastır. Aday, ödül için başvurduğu projenin hangi lisans programında, ne zaman ve kaçıncı yarıyılda üretildiğini, atölye ve grup yöneticileri ile (varsa) değerlendirme jürisinin kimlerden oluştuğunu başvuru formunda yazılı olarak beyan edecektir.

Ödül verme sürecinde jüri birbirinden farklı ortamlarda üretilmiş ürünleri birbirleriyle kıyaslamaktan kaçınacak, ürünler tanımlanmış konuya ve probleme verdikleri yanıtın yetkinlği, mimarlığın çağdaş problematiklerine aşinalığı, ilham verme kapasitesi gibi perspektifler açısından değerlendirilecektir. Jüri bu kriterler açısından uygun bulacağı 3 ürünün sahibine "Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı"nda tam burs verecek, tam burs hakkını kazananlar programın web sitesinde ilan edilecektir.

Jüri:
Emre Arolat, Alpaslan Ataman, Aykut Köksal, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Han Tümertekin, Atilla Yücel.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr