Arşiv

Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü 2006
Kazananlar: (Soyadı sırasına göre)
 • Evrim Elevli (Osmangazi Üniversitesi),
 • Şeyda Öz (Kültür Üniversitesi)
 • Mert Velipaşaoğlu (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)


  Yedekler:
 • 1. Yedek: Hakan Demirel (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • 2. Yedek: Efe Öner(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
 • 3. Yedek: Gonca Karaboran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Mimarlık eğitiminde uluslararası standartları gözeten yeni bir modelin oluşmasında öncü rolü oynamak ve Türkiye'deki mimarlık eğitimi için çağdaş nirengi noktalarını oluşturmak amacıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından kurulan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı, programı destekleyen kişi ve kuruluşların da katkılarıyla her yıl, lisans eğitimi içinde üretilmiş öğrenci projelerine ödül veriyor. "Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü"nün amacı, lisans programlarındaki proje atölyelerini desteklemek, mimarlık eğitimi performansının tartışılmasına elverişli ortamlar oluşturmak, kurumlar ve bireyler arası dayanışmayı ve rekabeti teşvik etmektir.

  Son sınıf Mimarlık öğrencileri ile son 5 yıl içinde Mimarlık lisans diploması almış veya 2005-2006 akademik yılı sonunda diploma alabilecek konumda bulunan öğrencilerin Mimarlık lisans eğitimi programları içinde 6., 7., veya 8. yarıyıl Proje Atölyeleri'nde ürettikleri projelerle başvurdukları Ödül'ün değerlendirme sürecinde, jüri birbirinden farklı ortamlarda üretilmiş ürünleri birbirleriyle kıyaslamaktan kaçınarak, ürünlerin tanımlanmış konuya ve probleme verdikleri yanıtın yetkinliği, mimarlığın çağdaş problematiklerine aşinalığı, ilham verme kapasitesi gibi kriterler üzerinde durdu.

  Jüri bu kriterler açısından uygun bulduğu 3 ürünün sahibine "Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı"nın bursları arasından 3’ünü verirken, 3 proje ise yedek olarak belirlendi.

  Jüri:
  Emre Arolat, İhsan Bilgin, Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Arif Suyabatmaz, Han Tümertekin.


  Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü'nü kazanan projeler:
  Kentsel Fuaye / Evrim Elevli
  Kentsel Fuaye / Evrim Elevli
  Kentsel Fuaye / Evrim Elevli
  Kentsel Fuaye / Evrim Elevli
  Kentsel Fuaye / Evrim Elevli
  Kentsel Fuaye / Evrim Elevli
  Perşembe Pazarı'nın Yeniden Yapılandırılması / Şeyda Öz
  Perşembe Pazarı'nın Yeniden Yapılandırılması / Şeyda Öz
  Perşembe Pazarı'nın Yeniden Yapılandırılması / Şeyda Öz
  Perşembe Pazarı'nın Yeniden Yapılandırılması / Şeyda Öz
  Liberal Sanatlar Koleji / Mert Velipaşaoğlu
  Liberal Sanatlar Koleji / Mert Velipaşaoğlu
  Liberal Sanatlar Koleji / Mert Velipaşaoğlu
  Liberal Sanatlar Koleji / Mert Velipaşaoğlu
  Zeytinburnu'nda Toplukonut / Hakan Demirel (1. Yedek)
  Zeytinburnu'nda Toplukonut / Hakan Demirel (1. Yedek)
  School of Performing Arts / Efe Öner (2. Yedek)
  School of Performing Arts / Efe Öner (2. Yedek)
  School of Performing Arts / Efe Öner (2. Yedek)
  School of Performing Arts / Efe Öner (2. Yedek)
  School of Performing Arts / Efe Öner (2. Yedek)
  School of Performing Arts / Efe Öner (2. Yedek)
  Eyüp'te Kütüphane / Gonca Karaboran (3. Yedek)
  Eyüp'te Kütüphane / Gonca Karaboran (3. Yedek)
  Eyüp'te Kütüphane / Gonca Karaboran (3. Yedek)
  Eyüp'te Kütüphane / Gonca Karaboran (3. Yedek)
  Eyüp'te Kütüphane / Gonca Karaboran (3. Yedek)
  Eyüp'te Kütüphane / Gonca Karaboran (3. Yedek)
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr