Arşiv

2006 BETONART Mimarlık Yaz Okulu
2006 BETONART Mimarlık Yaz Okulu, çimento ve betonun alternatif kullanım olanaklarını araştırmak, çevre duyarlılığını ve fiziksel çevre kalitesini artırmak amacıyla, 22-29 Temmuz 2006 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi.
İhsan Bilgin ve Han Tümertekin küratörlüğünde ve Murat Uluğ, Sait Ali Köknar, Sencer Erkman, Hakan Hisarlıgil ve Burak Asiliskender yürütücülüğünde düzenlenen yaz okuluna 25 lisans öğrencisi katıldı. Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Çimsa ve Yibitaş Lafarge’nın sponsorluğunda gerçekleşen 2006 BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun teması “Madde ve Doku olarak Beton” olarak belirlendi.

Öğrenciler bir taraftan, Maurice Merleau-Ponty’nin “Algılanan Dünya” (Metis Yayınları, İstanbul, 2005) kitabını (1948’de Fransız radyosunda yaptığı seri konuşmalar) okuyup tartıştılar.

Diğer taraftan atölyede hazır bulunan çeşitli çimento tipleri ve çimento katkıları; cam kırıkları ve cam tozu; ahşap yonga; fosfor; renk pigmentleri v.b. malzemeleri birbirlerine karıştırarak çeşitli terkipler elde ettiler.

Yaz Okulu ile ilgili detaylı bilgiye Arkitera.com'dan ulaşabilirsiniz.


MADDE ve DOKU olarak BETON
Bütün malzemeler gibi betona da iki şekilde yaklaşılabilir:
1. Bir araç, bir girdi, verili bir hammadde olarak beton,
2. Duyumsanacak, algılanacak, deneyimlenecek, üzerinde işlem yapılarak dönüştürülecek bir madde olarak beton.

Birinci yaklaşım betonu tanıdık bir fragman, bir jenerik olarak çıkarır karşımıza: Modern şehirleri kuran başlıca malzeme olarak. Burada söz konusu olan bir araç, bir girdi olarak sunduğu imkanlardır: Fiziki performansı, form verme kapasitesi, üretim sürecini rasyonelleştirmesi vb.

İkinci yaklaşım ise fenomenal dünyaya doğru açar betonu: Mimetik ve estetik deneyime yaklaştırır. Kavramın yerine duyumu, zihnin yerine algıyı, soyutlamanın yerine deneyimlemeyi, benzetme ve özdeşlik yerine farklılaşmayı, formun yerine maddeyi ve dokuyu geçirir. Nesneyi türdeşleşmeye, benzemeye ve özdeşleşmeye zorlayan soyutlamanın yerine farklılaşmaya doğru meylettirecek maddeleştirmeyi koyar. 20. yüzyılın farklı önceliklerle ürün veren ve farklı kulvarlarda hareket eden Le Corbusier, Louis Kahn, Tadao Ando, Herzog&de Meuron, Peter Zumthor gibi mimarlarının ağırlıklarını malzemenin bu tarafından yana koydukları bilinmektedir.

“MADDE ve DOKU olarak BETON” konulu yaz okulunda hedef, katılımcıların betonun fenomenal, mimetik ve estetik açılımlarını keşfedebilecekleri bir ortam yaratmak olacaktır. Bu amaçla atölye ortamında betonun hammaddesini oluşturan malzemelerle kimyasına nüfus etmesine alışılmamış hammaddeler birarada bulundurulacak, katılımcılardan malzemelerin yeni imkanlarını keşfederek betona yaklaşmaları beklenecektir.
İhsan Bilgin, Han Tümertekin
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr