Arşiv

Mimarlıkta Stl: CAD-CAM Atölye Çalışması
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında santralistanbul'da Şebnem Yalınay Çinici ve Onur Yüce Gün yönetiminde 10-16 Eylül 2007 tarihleri arasında yürütülen çalışmayla günümüz mimari tasarım araştırmasında ortaya çıkan güncel sayısal tasarım ve üretim araçlarını birbirleriyle kurdukları ilişkide sundukları olanaklarıyla tanıtmak ve sorgulamak hedeflendi.
Son yıllarda tanıdık bir terim haline gelen “Hesaplamalı Tasarım” bir yandan mimarlıkta analitik yaklaşımların bilgisayar ortamında dinamik sistemler halinde kurulmasını kolaylaştırırken bir yandan da tasarım süreç ve anlayısını yeniden sekillendiriyor. Etkiler tasarım ürünlerine yansırken yeni geometrik yaklaşım ve tipolojiler ortaya çıkıyor. Tasarımlar ve geliştirilmekte olan dijital araçlar paralel olarak evrimleşiyor.

Yürütülen çalışma Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım–Bilgisayar Destekli Üretim (CAM, Computer Aided Manufacturing) ve malzeme araştırması süreçlerinin birbirleriyle olan ilişkisini ve birbiri üzerindeki etkisini göstermeyi amaçladı. Hesaplamalı tasarım ve CAM olanakları, her malzemenin farklı işlenme ve inşa edilme potansiyeli ve tüm bu sürecin sunduğu çokluluk ortamı atölyenin ana konuları oldu.

Bilgi-Mimarlık'ın santralistanbul atölyesinde gerçekleştirilen çalışmada, “KayKay Pisti” tasarım problemi olarak ele alındı ve kısmi üretimi gerçekleştirildi.
Atölye Programı:

10 Eylül 2007
10:00 - 10:30 Toplanma / Tanışma
10:30 - 11:30 Sunum: Mimarlıkta analitik düşünce ve Hesaplamalı Tasarım
11:45 - 12:30 Sunum: KPF ve Hesaplamalı Tasarım
12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 14:45 Generative Components Parametrik modelleme çalışması
15:00 - 17:30 Alan gezisi, CNC atölyeleri + Tuzla Tersaneleri


11 Eylül 2007
10:00 - 11:00 Malzeme / Tasarım / Üretim üzerinde tartışma
11:00 - 12:30 RhinoScript’e giriş: değişkenler, döngüler ve diziler [variables, loops, arrays]
12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 16:00 Grup 1: Arazi Çalışması - Ölçek, Konum, Grup 2: RhinoScript ile geometrik otomasyon
16:00 - 17:30 Çalışmaların birleştirilmesi ve Güncel Tasarımın oluşturulması

12 Eylül 2007
10:00 - 12:30 Generative Components: Güncel Tasarımın Modellenmesi ve Araştırma
12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 16:00 Grup 1: Malzeme ve Detay Araştırma ve modellemesi, Grup 2: Güncel Tasarımın geliştirilmesi (GC + RhinoScript)
16:00 - 17:30 Calışmaların birleştirilmesi ve Güncel Tasarımın yenilenmesi, 1:1 "Mock-Up" Provası için model hazırlanması ve test üretimi için hazırlık

13 Eylül 2007
10:00 - 11:00 Tartışma ve Sunum: Neyi Hesapladık?
11:00 - 12:30 Güncel Tasarımın geliştirilmesi (GC + RhinoScript)
12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 16:00 Grup 1: Malzeme ve Detay Araştırma ve modellemesi, Grup 2: Güncel Tasarımın geliştirilmesi (GC + RhinoScript), Grup 3: Arazi Çalışması - Yerleşim
16:00 - 17:30 Güncel Tasarımdan Finale "Mock - Up" Prova Değerlendirmesi14 Eylül 2007
10:00 - 12:30 Final Tasarım
12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 16:00 Final Tasarım ve Mock - Up Üretimi

15 Eylül 2007
10:00 - 17:00 "Mock - Up" üretim ve kurulması
18:00 - 19:30 Değerlendirme ve tartışmaAtölye çalışması 15 Eylül Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr