Arşiv

Çevresel Veri ve Sayısallaştırma: GIS Atölye Çalışması
Çevresel verilerin sayısal ortama aktarılması ve farklı temsiliyet ortamlarında haritalanabilmesi amacıyla geliştirilmiş olan GIS programının 24-27 Haziran 2008 tarihleri arasında, Harvard GSD öğretim üyesi Paul Cote tarafından yürütülen bir atölye çalışması ve konferans dizisiyle eğitimi verildi.
GIS programı Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Tasarımı ve Haritacılık disiplinleri için çevresel verileri sayısal ortama aktarabilme ve farklı temsiliyet ortamlarında kullanabilme olanağı tanıması açısından önem taşımaktadır.

Atölye Programı:
1. Understanding Spatial Data
􀀀Overview of the problem of representing places and spatial phenomena
􀀀Types of GIS data
􀀀Spatial Metadata and Spatial Data Infrastructure
􀀀Demo / Exercise Beginning a GIS Database
2. Fundamentals of Topographic Mapping
􀀀The problem of global coordinate systems and map projections
􀀀A brief introduction to photogrammetry and terrain modeling
􀀀Conventions of topographic mapping
􀀀Demo / Exercise Creating a Topographic Reference Framework
3. Thematic Mapping with Categorical and Quantitative Information
􀀀Exploration of common categorical referencing systems
􀀀Techniques for transforming and portraying categorical aspects of places
􀀀Challenges and techniques of representing quantitative attributes of places
􀀀Demo / Exercise Thematic Mapping
4. Introduction to Spatial Modeling
􀀀Associative and transforming procedures in GIS
􀀀Examples of useful and interesting chains of procedures
􀀀Critical evaluation of GIS models
􀀀Demo / Exercise Creating new information with a GIS Model

Katılımcılar:
Elif Alkay
Filiz Bahar
Neşe Çakır
Deniz Çalış Kural
Evrim Elevli Akkaş
Elif Simge Fettahoğlu
Zekai Güner
Artan Hysa
Tolga İslam
Korhan Kalaycıoğlu
Seher Kalender
Fatih Koca
Arda Oral Koçak
Tansel Korkmaz
Kerem Korucu
Seda Kundak
Ali Kural
Sinem Oymak
Rıdvan Emre Öztürk
Şebnem Şoher
Sündüz Turan
Şebnem Yalınay Çinici
Didem Yavuz
Seçil Yavuz
Meral Yılmaz
Özlem Yılmaz
Bora Yorulmaz

Paul Cote
Harvard, Graduate School of Design
Lecturer in Landscape Architecture and Urban Planning
Department of Urban Planning and Design

Paul Cote Harvard GSD’de GIS Uzmanı olarak çalışmaktadır. Okul çevresinin tasarımı ve bakımı için mekansal referanslı veri sağlamaktan sorumludur. Cote aynı zamanda giriş ve ileri GIS dersleri vermekte, stüdyolar ve diğer dersler için GIS üzerine konferanslar vermekte ve uygulamalı çalışmalar yapmakta ayrıca diğer okullarla mekansal veri yönetimi gerektiren araştırma projeleri üzerine ortak çalışmalar yürütmektedir. Kendi araştırma alanı çok geniş ölçekli, veri-tabanı temelli, çok amaçlı pek çok aktör tarafından ortak oluşturulan 3B kent modelleri kurmaktır. Cote Open Web Services çerçevesinde Bina Informasyon Modelleri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve GIS’i entegre olarak kullanmayı hedefleyen Open Geospatial Consortium’un TestBed bolumunde Thread Architect olarak da çalışmaktadır. Cote Massachusetts Institute of Technology Şehir Planlama Bölümünden 1993’de master derecesi, Indiana Universitesi Geography Bölümünden 1984’de lisans diploması almıştır ve sekiz yıldır arazi incelemeleri ve ticari haritalama üzerine çalışmaktadır.) http://www.gsd.harvard.edu/cgi-bin/faculty/details.cgi?faculty_id=666

Paul Cote hakkında detaylı bilgi için:
http://www.gsd.harvard.edu/~pbcote

GIS hakkında bilgi için:
http://www.gsd.harvard.edu/pbcote/courses/gis_intro/Place-Based_Info_Stewardship_module.pdf
http://www.gsd.harvard.edu/gis/manual
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr