Arşiv

Girift - Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler Tasarım ve Üretim Projeleri Sergisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın “ARCH 575 Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler” dersi kapsamında, 2008-09 akademik yılı bahar döneminde üretilen projelerin yer aldığı sergi 25 Eylül'e kadar santralistanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.
Sergiye adını veren “girift” kavramı; 2003’de Huseyin Chalayan’dan Jesse Reiser’a, Chris Cunnigham’dan FOA’ye birçok farklı alanda tasarımcı, sanatçı ve mimarın bulunduğu “Intricacy” sergisinden bugüne çok katmanlılığı, bütünselliği, sentezi, küçük ölçekte çeşitlilik ve farklılığı içeren işleri anlatılmak için kullanıldı. ARCH 575 Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler dersinde üretilen projeler de benzer açılımlar ortaya koyduğundan sergi, Farsça’dan Türkçe’ye geçen girift (intricate) kavramıyla adlandırıldı. Girift aynı zamanda çok katmanlı, anlaşılması güç, çapraşık gibi anlamlara gelmesinin yanısıra güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak tarzda içiçe istif edilmiş yazıyı da niteler. Dolayısıyla “girift”, Arch 575 dersi kapsamında, teknolojiyle ve hesaplamayla zanaat düzeyinde çok yönlü ve sözle anlatılabilirliğin ötesinde bir ilişki kurma arayışını da ifade ediyor.Yrd.Doç.Dr. Şebnem Yalınay Çinici ve Alper Derinboğaz’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen dersin temel amaçlarından biri hesaplama ve farklı sayısal araçlar ile düşünme ve üretme yeteneğini genişletme, devamlı yenilenen teknik bilgi ve çevresel verilerle girift bir bağ kurmaktı. Bunun için proje sürecinde determinist, lineer bir karar verme-tasarlama biçimi yerine evrilen tasarım sürecini benimsetmeye yönelik bir yol izlendi. Bu sırada ileri hesaplamanın olanaklarından yararlanabilen yere ve probleme özgü tasarımlar geliştirilebilmesi amaçlandı.

Son otuz yıl içinde üretilen bilginin bundan öncesinde tüm insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiden daha fazla olduğu bir dönemde hem teknik bilgi hem de çevresel veriler tasarımla nasıl sürekli güncellenebilen bir ilişki içinde olabileceği sorusu yine yapılan egzersizlerin bir parçası oldu. Örneğin “minimal surface” egzersizinde modellenen topolojik matematik denklemleri tasarımcıyı keskin bir sonuç ürün düşünmektense ilişkileri doğru düşünülmüş kurgular oluşturmaya itti. Bu topolojik yüzeyler uzunluk boyut gibi katı sınırlarla değil “noktalar” gibi esnek ve ilişkisel tasarım çerçevesinde düşünülmesiyle modellenebildi.

Sergide yer alan projelerin konusu, santralistanbul’un servis minibüslerini bekleme durağı olarak tanımlandı. Gruplar halinde üretilen projelere, temel işlev olan korunaklı bir durak oluşturmanın ötesinde, bilgilendirme, açık alanı aktif kullanıma kazandırma gibi birçok ek işlev de entegre edildi. Standart olmayan (non-standart) geometrilerden yola çıkan tasarımlarla yine standart olmayan strüktürel tasarımlar elde edildi. Böylelikle esnek sistemler ortaya koyan grupların tasarımları çevresel etmenlerle daha girift bir bağ kurarken; çevredeki ağaçlar, hakim rüzgar yönü, güneş açısı gibi çevresel etkiler tasarımlar için bilinçli tercih edilen sınırlar oluşturdu. Tasarlanan topolojik yüzeylerle, sürekli yüzey eğiminden yararlanılarak taşıyıcılık bakımından dayanıklı sistemler ortaya konabildi. Panellere bölme sırasında yüzeylerin sürekliliğini bozmayacak sistemler kullanılarak hem taşıyıcılık hem de koruyuculuğun aynı sistemde buluşması sağlanmış oldu.

"Girift - Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler Tasarım ve Üretim Projeleri Sergisi", 29 Haziran-25 Eylül 2009 tarihleri arasında santralistanbul E-3 Binası 3. katta ziyarete açık olacak.

salon202.blogspot.com

Jüri
İhsan Bilgin
Hüseyin Kahvecioğlu
Tansel Korkmaz

Ders Yürütücüleri
Şebnem Yalınay Çinici
C. Alper Derinboğaz

Ögrenciler
Gizem Albayrak
Elçin Alpar
Pınar Aydın
Ceyda Cihangir
Ahmet İrfan Ertiş
Fazıl Efe İlgen
Ata Kurt
Şeyda Öz
Serhat Özkan
Sinan Özkan
Rıdvan Emre Öztürk
Necmeddin Selimoğlu
Kadir Uyanık
Esra Hilal Yağmur
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr