Arşiv

Geçici Kentler - 2010 Avrupa Kültür Başkentleri Arasında Diyalog
2010 Avrupa kültür başkentleri İstanbul, Pécs ve Ruhr'un ortak projesi olarak hayata geçen "Geçici Kentler - 2010 Avrupa Kültür Başkentleri Arasında Diyalog" (The Temporary City - A Dialogue between the European Capitals of Culture 2010) projesi, düzenlenen uluslararası atölye çalışmaları ile üç kentin öğrencilerini biraraya getiriyor.
Almanya'dan Dortmund Teknik Üniversitesi, RWTH Aachen Üniversitesi ve Siegen Üniversitesi; Macaristan'dan Pécs Üniversitesi, Türkiye'den ise İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam 6 üniversite ve çeşitli enstitülerin katılımıyla gerçekleşen proje, atölyeler, proje yarışmaları, sempozyumlar, vb. etkinlikleri içeren 3 yıllık bir proje olarak kurgulandı. Kentler arasındaki diyalogu kamusal mekan üzerinden kuran ve bunu mimarların, kent plancılarının, sanatçıların, sosyal bilimcilerin katılımı ile gerçekleştiren projeye 2008 yılında start verildi.

Her üç Avrupa Kültür Başkentinde belirlenen problematikle kamusal alanlarda geçici mekansal kurgularla alternatif çözümler üretmek hedefleniyor. Bununla birlikte, farklı kültürlerin ürettikleri kentsel dokular ve kamusal mekan sorunsalı üzerinden bir kültürel diyalog başlatmak ve mekanın ortak bir artefakt olduğuna ilişkin bir farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Proje kapsamında, "birlikte düşünme, yaratma ve üretmeyi" hedefleyen bir dizi seminer ve atölye çalışması gerçekleştiriliyor. Seminer ve atölye çalışmalarında, önceden belirlenen alanla ilgili veriler öğrencilere aktarılıyor, alanı kavramaya yönelik analizler yapılıyor. Bu sürecin devamında belirlenen çalışma alanları için öğrenciler arasında bir yarışma düzenleniyor. Yarışma ile, kentsel yaşam kalitesini artıran yeni kamusal mekan önerileri elde edilirken, öğrencilere projenin realizasyonu ve inşa etme pratiği üzerine düşünme, kazandıkları takdirde ise tasarladıkları projeyi inşa etme fırsatı tanınıyor.

Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, çeşitli uzmanların ve her üç kentin 2010 temsilcilerinin katkılarıyla düzenlenen çalışmanın ilk ayağı 31 Ekim-5 Kasım 2008 tarihleri arasında Gelsenkirchen'da, projenin ikinci ayağı ise 23-29 Nisan 2009 tarihleri arasında Pécs kentinde gerçekleşti.Projenin üçüncü ve son ayağı ise 12-17 Kasım 2009 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Diğer iki çalışmayla benzer bir kurguya sahip çalışma, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın koordinatörlüğünde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof.Dr. İhsan Bilgin'in ve İdil Erkol'un, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç.Dr. Zeynep Enlil'in ve Dr. Kunter Manisa'nın yürütücülüğünde gerçekleştirildi.Çalışma kapsamında, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde kamusal mekan ve İstanbul ile ilgili bir seminer dizisi gerçekleştirildi. Duisburg ve Pécs kentleri için üretilen projelerden oluşan sergi ise 12 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sergi Holü'nde ziyaretçilerini ağırladı. Atölyede üretilen çalışmalar ise 17 Kasım Salı günü İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı'nda izleyicilerle paylaşıldı.Çalışmanın sonunda kazanan proje Mart 2010'da belirlenecek, projenin uygulaması ise 2010 yılının yaz aylarında yapılacak.

Detaylı bilgi için: www.temporarycityistanbul.org
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr