Arşiv

Tragedyadan Felsefeye: Antik Yunan Felsefesinde İyi Yaşam
19 Ekim 2011 tarihinde Doç. Dr. Ferda Keskin “Tragedyadan Felsefeye: Antik Yunan Felsefesinde İyi Yaşam” başlıklı bir seminer vermiştir. Bu seminer ARCH 241 Mimarlık Tarihi I dersi kapsamında ve Antik Kentler gezisi öncesinde Antik Yunan felsefesine bir giriş yapmak amacıyla düzenlenmiştir.
Ferda Keskin Antik Yunan edebiyatında tanrı-insan ilişkisi üzerinden etik ve adalet kavramlarının gelişmesini anlatmış ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan “iyi yaşam” (eu zen) kavramı üzerinde durmuştur. Bu kavramları dönemin sosyal ve politik arka planıyla ilişkilendirerek, antik dönem mimarisi için sağlam bir çerçeve oluşturmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr