Arşiv

Liman Kentleri: Amsterdam, Barselona, Hamburg
VitrA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın ortak projesi VitrA ile Mimari Keşif kapsamında yayınlanacak "Liman Kentleri: Amsterdam, Barcelona, Hamburg" başlıklı kitabın tanıtımı vesilesiyle, liman kentleri ve kentsel dönüşüm alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof.Dr.Dirk Schubert 14 Kasım'da İstanbul'da "Liman Kentlerinin Dönüşümüne Avrupa'dan Bakış" başlıklı bir konferans verecek.
Schubert konferansta, son yıllarda İstanbul'un gündeminde önemli bir yere sahip olan kentsel dönüşüm kavramına ışık tutmak üzere, Amsterdam, Barselona ve Hamburg'dan başlayarak, Avrupa'daki liman kentlerinin dönüşüm stratejilerini ve süreçlerini karşılaştırmalı olarak ele alacak.Konferansın video kaydına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: www.youtube.com

Liman Kentleri: Amsterdam, Barselona, Hamburg
Editör: İhsan Bilgin, İdil Erkol
Yazarlar: İhsan Bilgin, Gerhard Fehl, Hüsnü Yeğenoğlu, Tansel Korkmaz, Dirk Schubert, Jean-Louis Cohen, Olaf Bartels, Burcu Kütükçüoğlu, Günkut Akın

VitrA katkısıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012

Hamburg Hafencity Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Dirk Schubert'in konferansı eşliğinde sunduğumuz kitap geçen üç yıl içinde çalışılan ve Liman Kentleri başlığıyla sunduğumuz Amsterdam, Barselona ve Hamburg kentleri ile ilgili birikimlerin yoğunlaştırılmış özetleri niteliğindedir.
Liman Kentleri kitabı, aynı tarihsel ve coğrafi bağlam içinde bulunan üç kentin, Amsterdam, Barselona ve Hamburg’un kentsel gelişim süreçlerini konu almaktadır: Bilinen modern dünyanın uygulanmış ilk geniş kapsamlı kent planına sahip Amsterdam, Almanya’nın en özgün/farklı liman kenti Hamburg ve ortaçağdan beri gerek limanı, gerekse de planlama geleneği bakımlarından hep yokluklarıyla değindiğimiz Barselona.

Kitapta, üretilme kültürü ve tarihi birbirinden epeyce farklı bu üç kentin büyüme süreçleri irdelenirken, liman bölgelerinin yakın dönemde geçirdiği dönüşümlere odaklanılıyor. Geliştirilen dönüşüm stratejileri başarılı/başarısız yönleriyle ele alınıyor.

Kentlerin büyüme sürecinin yanı sıra, her üç kentin mimari üretiminde önemli rol oynayan mimarlıklar da konu ediliyor. Amsterdam’da bir mimari akım Ekspresyonizm, Barselona’da bir modernist ev Villa La Ricarda, Hamburg’da ise bir dönem İstanbul’da da görev yapmış kent plancısı/mimar Gustav Oelsner, kentlere yaptıkları katkılarıyla kitapta yerini alıyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr