Arşiv

Silahtarağa Atölyeleri
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın omurgasını teşkil eden atölyelerin jeneriği niteliğinde tasarlanan Silahtarağa Atölyeleri, programın akademik kadrosuyla lisans öğrencilerini "iş yapma ve düşünce üretme" ortamında buluşturmak amacıyla 15-17 Nisan 2005 tarihleri arasında gerçekleşti.
Atölye'nin Konusu
Silahtarağa Elektrik Santralı 1910'larda Haliç'in bitim noktasında, İstanbul'a merkezi ve düzenli olarak elektrik vermek üzere inşa edilmiş ilk anıtsal tesistir. Kamusal ve özel hayatı modernleştirmek bakımından endüstri toplumlarının en önemli keşfi olan elektriği hızla İstanbul'un gündelik yaşamına sokmuş, bu yanıyla da modernleşme tarihinin düğüm noktalarından biri olmuştur. 1950'lerin sonuna kadar İstanbul'u tek başına aydınlatmış, 1980'lerin başında da endüstriyel faaliyeti son bulmuştur.

Silahtarağa kompleksi, üretim, yönetim, rekreasyon ve barınma tesislerini barındırması ve kendine yeterli kurgusuyla tipik bir endüstri yerleşmesidir. Yine bütün tipik endüstri yerleşmelerinde olduğu gibi bir master plan ile yola çıkılmış, zaman içinde kademeli olarak yapılmış, değişen ihtiyaçlar ve teknik altyapı nedeniyle başta planlanandan farklılaşarak inşa edilmiştir. Dolayısıyla ilk tahayyülün işaretleriyle zaman içindeki değişimin izlerini aynı anda barındırmaktadır.

Yaklaşık 120.000 m2'lik bir alana yayılmış bulunan ve 20 yıldır âtıl konumda olan bu anıtsal endüstri kompleksinin dönüştürülerek yenilenmesi ve İstanbul'un aktif kamusal alanları arasına katılması gündeme gelmiştir. "Bilgi-Silahtarağa Atölyeleri"nin konusu endüstri yerleşmesinin mekânsal çözümlemesini yapmak, yenilenme ve dönüşümün mekânsal boyutlarını kent bağlamı içinde irdelemek ve olası senaryoları değerlendirmek olmuştur. Workshop'lar "Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı"nın omurgasını teşkil eden Atölye'lerin jeneriği niteliğinde tasarlanmış, programın akademik kadrosuyla lisans öğrencilerini "iş yapma ve düşünce üretme" ortamında buluşturmayı hedeflemiştir.


Atölye Programı
15 Nisan Cuma
saat 19.00: Tanıtım Toplantısı ve sonrasındaki kokteylde grupların ilan edilmesi ve yöneticilerin katılımcılarla tanışması, (Dolapdere Kampüsü BS1 Salonu)

16 Nisan Cumartesi
saat 13.00: Dolapdere Kampüsü önünden otobüslerle Silahtarağa Elektrik Santralı’na hareket.
saat 13.30: Grupların Silahtarağa’da buluşarak eski Silahtarağa Elektrik Santralı’na ilişkin “Mekan Okuma ve Dönüşüm” konulu workshop çalışmasına başlamaları.
saat 19.00: 1. günün sonu ve otobüslerle Taksim’e hareket.

17 Nisan Pazar
saat 10.00: Dolapdere Kampüsü’nde buluşma.
“Mekan Okuma ve Dönüşüm” konulu workshop’un gruplar için ayrılmış 6 farklı atölyede sürdürülmesi.
saat 15.30: Ara
saat 16.00: “Hukuk Anfisi”nde tüm grupların biraraya gelmesi;
Grup temsilcilerinin grup çalışması sonuçlarını sunmaları;
Sunuşlar üzerine genel tartışma.
saat 19.30: Hukuk Anfisi önünde parti ve kapanış.


Atölye'ye Katılanlar
Workshop 12 grup yöneticisi, 5 konuk ve 92 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiş, etkinlik programının tüm aşamalarına aktif olarak katılan ve katkıda bulunan aşağıdaki 68 öğrenci sertifika alma koşulunu yerine getirmişlerdir.

Grup Yöneticileri: Emre Arolat, Alpaslan Ataman, İhsan Bilgin, Can Çinici, Murat Güvenç, Tansel Korkmaz, Aykut Köksal, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Arif Suyabatmaz, Han Tümertekin, Atilla Yücel.

Konuklar: Deniz Çalış, Candan Çınar Çıtak, Tülin Hadi, Cem İlhan, Aliye Mataracı.

Öğrenciler: Alpcan Arısoy (MSÜ), Deniz Akca (Yeditepe), Didem Akıncılar (MSÜ), Yıldız Alandoğ (Stuttgart), Atılgan Algan (TÜE), Özben Altıntaş (MSÜ), Yosi Amon (YTÜ), Gökçe Araz (MSÜ), Nil Aynalı (İTÜ), Aydan Başyazıcı (İTÜ), Maksat Recep Bayev (YTÜ), Burcu Biricik (YTÜ), Boran Biriz (YTÜ), Anday Bodur (YTÜ), Fırat Çoban (YTÜ), Hakan Demirel (YTÜ), Pelin Demirhan (MSÜ), Cenk Dereli (İTÜ), M. Begüm Durmaz (Maltepe), Saliha Durmuş (YTÜ), Seda Ekazan (YTÜ), Göksenin Ekiyorum (Yeditepe), Gülenay Erdem (İTÜ), Sezin Ergene (YTÜ), Sezgi Giray (MSÜ), Ömer Gök (Osman Gazi), Özdihan Gökçe (Maltepe), Pınar Gökpınar (Trakya), Nurcan Gül (Erciyes), Gülden Güleryüzlü (YTÜ), Poyraz Gözde Gümüşayak (YTÜ), Ayşegül Güner (İTÜ), Aylin İnce (YTÜ), Gamze İşcan (YTÜ), Barış Kadız (Yeditepe), Tamer Karataş (Maltepe), Özgür Kayabay (MSÜ), Seda Keskin (YTÜ), Gaye Keskin (YTÜ), Ahmet Keskin (Beykent), Faruk Ahmet Koç (İTÜ), Fatma Köse (YTÜ), Onur K. Kösedağ (İTÜ), Şeyma Küçükkolbaşı (MSÜ), Hatice Memnun (YTÜ), Şenel Muhziroğlu (YTÜ), Süheda Onay (Maltepe, Caner Ölçüşenler (İTÜ), Nita Örs (MSÜ), Evşen Özgen (MSÜ), Özden Özkişi (YTÜ), Özge Pınar Öztekin (MSÜ), Kaan Sağ (İTÜ), Yasemin Sağıroğlu (ODTÜ), Tolga Sandıkçı (Kocaeli), Semra Sönmez (İBÜ), Serpil Subaşı (Uludağ), Mehmet Arman Şen (Mezun), Onur Tanık (YTÜ), Nazlı Tınaztepe (YTÜ), Mehmet Tural (YTÜ), Sami Metin Uludoğan (Yeditepe), İbrahim Yapar (Işık), Handenur Yazıcı (MSÜ), Erhen Yıldız (YTÜ), Özlem Yılmaz (9 Eylül), Seçil Zor (YTÜ).
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Silahtarağa Elektrik Santrali
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Sunuşlar
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Sunuşlar
Dolapdere Hukuk Anfisinde Sunuşlar
Dolapdere Hukuk Anfisinde Sunuşlar
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Sunuşlar
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere Hukuk Anfisinde Sunuşlar
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Silahtarağa Elektrik Santrali
Silahtarağa Elektrik Santrali
Dolapdere Hukuk Anfisinde Değerlendirme Toplantısı
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Dolapdere'de Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
Silahtarağa'da Grup Çalışmaları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr