Başvuru Koşulları
BAŞVURU TARİHİ:
Programa lisans diploması (veya öğrenci belgesi) ve transkript ile 27 Haziran 2014 tarihine kadar başvurulabilmektedir.

Portfolyonun son teslim tarihi de 30 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 17.00'dir. Adaylara, 2-4 Temmuz 2014 tarihleri arasında mülakat randevusu verilecektir. ALES belgesi, İngilizce yeterlilik belgesi, niyet ve referans mektuplarının da portfolyoyla birlikte teslim edilmesi istenmektedir.

Lisans diploması veya kopyası (Programı başarıyla tamamlayanlara “Yüksek Mimar” ünvanı verileceğinden, programa "Mimar" ünvanı almış lisans diploması sahipleri başvurabileceklerdir. Sınav tarihinde mezun olmamış ve 2013-2014 öğretim döneminde diploma alabilecek durumda olan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.)

Lisans Not Dökümü (Transkript)

ALES (GRE/GMAT) Sınavı Belgesi (ALES en az 55 (sayısal) veya GRE en az 610 veya en az GMAT 450)

İngilizce Yeterlilik Belgesi: YDS en az 70, TOEFL IBT en az 75, TOEFL CBT en az 155, TOEFL PBT en az 470, IELTS en az 6 (Yabancı dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sınavında yeterli olmaları beklenecektir. Programa kabul edilip yabancı dili yeterli olmayanlar için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında Hazırlık sınıflarının ilgili kurlarından yararlanma imkânı olacaktır. BİLET sınavından en az 70 alınması gerekmektedir.)

Portfolyo: Adaylardan, ilgilerini, becerilerini, eğilimlerini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündükleri görsel, işitsel ve yazılı çalışmalarını bir portfolyo formatı içinde hazırlayarak sunmaları beklenmektedir. Portfolyoların A4 veya A3 formatında hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Niyet Mektubu: Adayların programa başvuru nedenlerini ve beklentilerini anlatan bir sayfalık bir metin.

Referans Mektubu: Adaylar tercih edecekleri 2 kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup.

Başvuru Formu: Online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

(Belgeler Santral Kampusu Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'na (E3-204) elden veya kargo ile teslim edilebilir.)

MÜLAKAT:
Adaylara 2-3-4 Temmuz 2014 tarihleri arasında ayrı ayrı mülâkat randevuları verilecektir.

KONTENJAN ve BURSLAR
Programa Mimarlık lisans programlarından mezun 30 öğrenci kabul edilecektir. BİLGİ ve destekçiler tarafından sağlanan burs imkanları mevcuttur.

2014-2015 Akademik Yılı Program Ücretine ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr