Destekleyenler
Excursion Destekçisi:Sergi Destekçisi:
Basın Destekçileri:


arkitera
boyut
depo
yem


hb teknik
jotun
metal yapı
nqa
thyssen

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr