Özel Öğrenci Statüsü
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda sunulan bir veya daha çok dersi izlemek isteyen öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ilgili ders(ler)i takip ettiklerini ve başarılarını belirtir bir belge alma hakkına sahiptirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr