Atölye
2008-2009 akademik yılı bahar dönemi atölye konularına ve atölye yürütücülerine ulaşmak için tıklayın.

ARCH 501 Atölye 1 / 6 kredi - 12 saat/hafta

ARCH 501 atölyesinde üzerinde çalışılacak temrin “yerleşme örüntüsü” olacaktır. Atölye konuları, yeni bir örüntü kurmaktan, mevcut bir örüntüye eklemlenmeye ve onu yorumlamaya kadar çeşitli problem tanımları üzerinden oluşturulacaktır. Kentlerin imarlı iskan alanları, yeni yerleşim alanları, merkezi iş alanları üzerinde çalışılacak “yer” kategorileri olarak ele alınacaktır.

ARCH 502 Atölye 2 / 6 kredi - 12 saat/hafta

ARCH 502 atölyesi, kentsel değişimini tetikleyen unsurlar olarak ‘anıt’ların tasarımı üzerine yoğunlaşacaktır. Kentin kollektif belleğini oluşturan sembolik yapılar olarak tariflenecek anıtlar üzerinden öğrencilerin, kentle mimarlık arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavraması beklenecektir. Projenin oluşturmasında teknik sistemlerle (karmaşık yapı sistemleri, çevre kontrolü vs.) mimari ifadenin bütünleşmesi temel bir kriter olarak sunulacaktır. Atölyenin diğer tartışma konuları program oluşturma, mekân tanımlayıcı bir unsur olarak ışık, kentsel süreklilik ve değişim olacaktır.


ARCH 503 Atölye 3 / 6 kredi - 12 saat/hafta

ARCH 503 atölyesi, dijital ortam terimleri ve terminolojisi ile tanımlanan problemleri çözme temrini olarak tanımlanacaktır. Proje, MAYA vb. güncel yazilim programlarının mimarlığın temel düşünme ve akıl yürütme yapılarını nasıl dönüştürebileceği üzerine yoğunlaşacaktır. Öğrencilerin projelerinde, dijital teknolojileri bir temsil aracı olarak kullanmanın ötesinde, yerleşik mimarlık düşüncelerini sorgulayan ve dönüştiren bir ortam olarak kavramalrı amaçlanacaktır. ARCH 503 atölyesi, dijital ortam terimleri ve terminolojisi ile tanımlanan problemleri çözme temrini olarak tanımlanacaktır. Proje, MAYA vb. güncel yazilim programlarının mimarlığın temel düşünme ve akıl yürütme yapılarını nasıl dönüştürebileceği üzerine yoğunlaşacaktır. Öğrencilerin projelerinde, dijital teknolojileri bir temsil aracı olarak kullanmanın ötesinde, yerleşik mimarlık düşüncelerini sorgulayan ve dönüştiren bir ortam olarak kavramaları amaçlanacaktır.

ARCH 504 Atölye 4 / 6 kredi - 12 saat/hafta

Kent peyzajı üzerine odaklanacak olan ARCH 504 atölyesi, kentin tanımlı bütünlüğü olan bir parçasını çalışma alanı olarak seçecektir. Projenin temel araştırma konusu, genel anlamda doğa ve kentin karşılıklı ilişkisi ve spesifik olarak o yerin karakterini (sınırları ve imkânları, topografya, yoğunluk) tanım(lam)a olacaktır. Öğrencilerin projelerinde bu karakteri yorumlayarak oraya ilişkin mimari düzenleri oluşturmaları beklenecektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr