Teknoloji-Yönetim
ARCH 551 Yapım teknikleri ve sistemleri 1 / 3 kredi
Bu ders grubunun hedefi öncelikle güncel binaların inşai olarak kurulmasına aracılık eden maddi unsurların (malzemelerin, bileşenlerin, mafsal noktalarının, sistemlerin) tanıtılması ve yorumlanması olacaktır. Binayı "kesit" olarak okuma ve "sistem kesiti" olarak kurma becerisini geliştirme motivasyonu ile işlenecek olan dersin ilk bölümü güncel inşaat teknolojisinin konstrüktif sistemleri ile tesisat sistemlerinin (ısıtma-havalandırma, elektrik-elektronik, ekoloji vb.) tanıtılmasına ve irdelenmesine ayrılacaktır. Derslikteki anlatılar ve çalışmalar şantıye ve fabrika gezileri ile pekiştirilerek konu edilecektir.

ARCH 552 Yapım teknikleri ve sistemleri 2 / 3 kredi
ARCH 551'in devamı niteliğinde olan ve aynı motivasyonlarla işlenecek olan bu derste konstrüktif sistemler ile tesisat sistemleri ortaya çıktıktan sonra gündeme gelen ve günümüz inşaat sektörü içinde önemli bir yer tutan cephe sistemleri, bölme sistemleri, kaplama sistemleri, hazır mobilya ve bileşen sistemleri tanıtılacak ve irdelenecektir. Derslikteki anlatılar ve çalışmalar fuar, şantıye ve fabrika gezileri ile pekiştirilerek konu edilecektir.

ARCH 553 Yapım yönetimi / 3 kredi
Yönetim disiplininin kuramsal perspektifleri ile işlenecek olan bu derste spesifik olarak inşaat sektörü ele alınacak, inşaat firmalarının ve şantiye sürecinin yönetim teknikleri irdelenecektir. Ardlarındaki yönetim mantığı perspektifleri ile tanıtılacak ve irdelenecek olan teknikler, vaka analizleri ile pekiştirilerek konu edilecektir.

ARCH 554 Fiziksel ortam denetimi / 3 kredi
Günümüz yapılarında ve yapı komplekslerindeki artifisiyel ortamları konfor ve ekoloji konuları açısından irdeleme ve denetleme tekniklerini konu edecek bu derste, söz konusu teknikler inşaat endüstrisinin güncel ürünleri ile ilişkilendirilerek ve vakalar üzerinde odaklanılarak tanıtılacak ve irdelenecektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr