Tasarım Teknolojileri
ARCH 571 Dijital temsil teknikleri 1 / 3 kredi
ARCH 571 dersi, öğrenciyi CAD ile tanıdık kılmayı amaçlamaktadır. 2-D kavram ve teknikleri konusunda derinleşecek olan ders, öğrencinin ofis ortamında CAD konusunda belli bir ustalığa erişmesini hedeflemektedir.

ARCH 572 Dijital temsil teknikleri 2 / 3 kredi
ARCH 572 dersi, öğrenciyi 3-D kavram ve teknikleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bir dönem boyunca yapıtların bilgisayar ortamında görselleştirilmesi - realistik rendering, animasyon programları ve modelleme- üzerinde uygulamalı temrinler yapılacaktır.

ARCH 573 Mimari fotoğraf / 3 kredi
Bu dersin temel motivasyonu fiziki ortam efektlerini okuma ve değerlendirme becerisini geliştirmek olacaktır. Işık-gölge, açı, mesafe gibi görsel algı üzerinde dolaysızca etkili olan unsurlar, fotoğraf teknikleri aracılığıyla gündeme getirilecektir. Vakalar üzerine kurulacak ve uygulamalı olarak işlenecek olan bu derste kentin farklı bölgeleri ve arakesitleri bir algı ve tespit laboratuvarı olarak kullanılacaktır.

ARCH 574 Mimarlık ve Hesaplama: Temeller / 3 Kredi
Bu dersin amacı mimarlıkta bilim ve teknoloji araştırmalarının, ve hesaplamalı düşünce mantığının kaynağını oluşturan temel kavramları, projeleri, sanatçıları, bilim adamları ve mimarları tanıştırmaktır. Mimarlıkta hesaplamalı düşünce kavramlarının izini sürebilmek için 1920’lerden günümüze kadar olan dönemde Dünya savaşlarının, politik ve sosyal koşulların, toplumsal çevrelerin, ütopik bakışların, demokrasiyi idealleştirme süreçlerinin, bilgisayarların kabiliyetlerinin ve çokluluk argümanlarının etkileri seçilen metinlerin okumalarıyla derste tartışılacaktır.

ARCH 575 Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler: Tasarım ve Üretim / 3 Kredi
Bu ders fiziksel gerçeklik ile hesaplamalı düşünce arasındaki ilişkiyi vurgulamayı amaçlamaktadır.
Süreç ve kural-tabanlı tasarım, ve sayısal teknolojilerle gelişen hesaplamalı tasarım becerilerinin sunduğu mimari açılımlar derste tanıştırılacaktır. Tasarım, süreç, ilişkisel düşünme ve CAD-CAM teknolojilerinin içiçeliği, dönem boyunca tasarlanıp üretilecek, bir seri kısa proje çalışması ile tartışılıp sorgulanacaktır.

ARCH 576 Tasarı Kodlama I / 3 Kredi
Bu dersin amacı katılımcılara tasarımda kodlamanın mantığını kavratırken ve güncel kodlama tekniklerini öğretmektir. Kod, tasarım sürecinde en üst ve serbest düzeyde form araştırma, yaratma, yenileme ve tekrar düzenleme fırsatlarını vermesi dolayısıyla günümüzün en güçlü tasarım arştırma araçlarından birisidir. Tasarım sistematik ve hiyerarşik bir yapı olarak algılandığında algoritmalar kodlama sayesinde tasarımcının elinde güçlü birer araca dönüşür. Kodlamadaki kolleksiyon, döngü ve koşullar tasaımdaki tekrar, benzerlik, farklılık ve türevler gibi kavramları araştırmaya yardımcı olurlar. Dersin sonunda katılımcılar hem tasarımlar için algoritmik mantık şemaları geliştirme hem de bunları kodlamayla uygulamaya dökme becerisini kazanmış olurlar.

ARCH 577 Tasarı Kodlama II / 3 Kredi
Bu ders tasarımla ilişkili ileri kodlama konsept ve tekniklerine yoğunlaşır. Öğrenciler genetik algoritmalar ve benzeri ileri analitik sistemlerle tanışık hale gelirken bir yandan da üç boyutlu modelleme programlarına uzantılar üretmeye başlarlar. Bu uzantıların kullanılması için yaratılan arayüzler öğrencilerin kodlarını düzenlemelerine, daha gelişmiş mantık şemalarına oturtmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur. Bu sayede tasarım fikirleri de daha iyi şekilde tartışılmış ve paylaşılmış olur. Finalde analitik bir mantık şemasını gerektiren bir tasarım problem üzerinde çalışan öğrenciler sene boyunca gelişen tasarımda kodlama birikimlerini tekil ve öznel bir tasarım aracı oluşturmada kullanmış olurlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr