Gözlem
ARCH 591 Excursion 1 / kredisiz (Türkiye kentleri)
İzmir, Ankara , Edirne, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır gibi tarihsel mirasla güncel dinamikleri birarada barındıran kentlerden birine yapılacak olan bu gezi, bir yandan kentlerin makro formları ile ara kesitleri, öte yandan da fiziki yapılanmaları ile sosyal yapılanmaları arasındaki ilişkileri gözlemeyi, tespitler ve araştırmalar yapma motivasyonu ile kurgulanacaktır.

ARCH 592 Excursion 2 / kredisiz (Dünya kentleri)
ARCH 591 ile aynı motivasyonlarla kurgulanacak olan bu gözlem, tespit ve araştırma gezisi, Londra, Paris, Berlin, Viyana, Amsterdam-Rotterdam, Kahire, Chicago, New York, San Francisco, Tokyo gibi dünya metropollerinden ya da Ruhr Havzası, Ren Bölgesi, Los Angeles gibi yoğunluk bölgelerinden seçilecek birine 7-10 günlük bir süre ile yapılacaktır. Program ile işbirliği içinde bulunan bir kurumun varlığı, şehir veya bölge tercihinde öncelik nedeni olacaktır.

ARCH 593 Bireysel Çalışmalar / 3 kredi
Öğrencilerin, iletişim ve mobilite olanaklarının artması ile günümüzün belirleyici sosyal ilişki biçimleri arasına giren akademik/mesleki etkinlikler (atölye, sergi, araştırma, gezi, yarışma vb.) örüntüsüne dahil olmaları program tarafından teşvik edilmektedir. Öğrencilerin program müfredatının formel kurgusu dışındaki etkinliklerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi hedefiyle sunulan ARCH 593 seçeneği, programın öğretim kadrosunun danışmanlığı ile yürütülmektedir.

Şantiye ve endüstri gezileri / kredisiz (ARCH 534, 551, 552, 553, 554 kapsamında)

Kent gezileri / kredisiz (ARCH 501, 502, 503, 504, 531, 533, 534, 536 kapsamında)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr