Hedef
40.000 dolayındaki üyesi ve her yıl mimarlık lisans programlarına kaydolan 2.000'e yakın öğrencisiyle mimarlık camiası Türkiye'de kayda değer bir nicelik oluşturuyor.

Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) çerçevesinde gündeme gelen akreditasyon ve denklik standartları başka konuların yanı sıra eğitim süresini de mesleğin gündemine taşımakta, Türkiye'deki Mimarlık Fakülteleri'nin 4 yıllık eğitim sonunda verdikleri diploma inşai yetki ve sorumluluk için yeterli görülmemektedir. Gündemde bulunan yeni meslek yasası uyarınca yetki ve sorumluluk sahibi olabilmek için Y.Lisans eğitimi zorunluluğu bulunmaktadır. Öte yandan mevcut Yüksek Lisans programlarının çoğunluğu uzmanlaşmaya ve akademik kariyere yönelik oldukları için, mesleki formasyonu geliştirmeyi ve yetkinleştirmeyi hedefleyen yeni programlara gereksinim duyulmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açılan yeni programın hedefi, bu alanda uluslararası standartları gözeten yeni bir model oluşturarak öncü rolü oynamak ve Türkiye'deki mimarlık eğitimi için çağdaş nirengi noktalarını oluşturmaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr