Kütüphane
Mimarlık ünitesi öğrencilerin çalışma ve hazırlıklarının tamamını okul içinde sürdürmelerine göre tasarlanmıştır. Kapsamlı bir mimarlık kitaplığı bölümünü de içerecek olan ve kitap, dergi vs. yazılı ürünlerin yanı sıra çeşitli mediumların arşivlerini de kapsayacak olan santralistanbul kütüphanesi, bu ortama katkıda bulunacak şekilde işletilecek ve kullanılacaktır.
Kurulduğu yıl Dolapdere Kampüsü'nde 2.000 kitaplık bir niceliğe ulaşan Mimarlık yayını koleksiyonunun 2008-2009 akademik yılı içinde santralistanbul kütüphanesinde 5.000 kitaplık bir kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Kütüphanenin sahip olduğu geniş elektronik ağ imkanları mimarlık literatürünü de kapsayacak şekilde genişletildiğinden, arşivde hazır bulunmayan mimarlık yayınlarına da kısa zamanda ulaşılma imkanları bulunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr