ARCH 521
Modernlikte Çoğul Söylemin Oluşumu / 3 Kredi
Ders modernliği sınırlayan bazı algılayış biçimlerinin aşılmasına yardımcı olmaya çalışacaktır.
Modernliğin yakın ve kısa zamana odaklanma eğilimine karşın, derste Rönesans'tan başlayan
uzun bir zaman dilimi gündeme gelecek, onun tek boyutlu ve doğrusal algılanmasına karşın,
çoğul ve dolambaçlı bir süreç sergilenecektir. Böylece ulaşılmak istenen ise, modernliğin daha
bütüncül bir resmidir.

1. Modernlik: Tekilden çoğula.

2. Rönesans ve Modernlik: özne-nesne ayrımı

3. Gotik ve Rönesans: Tarihsel konum bilinci

4. Stoacı özne ve klasik olan: Merkezi yapı ve tektonik ikonografi

5. Perspektif ve kent

6. Alberti: Kuram ve uygulama

7. Palladio: Klasik / antiklasik

8. Öğrenci katkıları: bina okumaları

9. Manyerizm ve resim.

10. Mimarlıkta manyerizm: Michelangelo ve Giulio Romano

11. Erken dilsel dönemeç: Alegori ve grotesk

12. Bayram tatili.

13. Öğrenci katkıları: resim okumaları.

14. Öğrenci katkıları: resim okumaları.

Kaynakça:
Alberti, Leon Battista, On the Art of Building in ten Books, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991
Barrés, Maurice, El Greco, İstanbul: İmge, 1998
Berger, John & Katya Berger Andreadakis, Tiziano, Su Perisi ile Çoban, İstanbul: Yapı Kredi, 1999
Castiglione, Baldassare, The Book of the Courtier, New York: Dover Editions, 2003
Connely, Frances (Yay.), Modern Art and the Grotesque, Cambridge (UK.): Cambridge Univ.Press, 2003
Hauser, Arnold, Mannerism, The Crisis of the Renaissance & The Origin of Modern Art, New York: Alfred A.Knopf, 1965
Harvey, David, Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis, 1997
Machiavelli, Niccolo, Prens, İstanbul: Oğlak, 1999.
Murray, Linda, The High Renaissance and Mannerism, Londra, New York: Thames and Hudson, 2003.
Tafuri, Manfredo (Yay.), Giulio Romano, Cambridge (UK.): Cambridge Univ.Press, 1998.
Vasari, Giorgio, The Lives of the Artists, New York: Oxford University Press, 1998.
Wittkower, Rudolf, Architectural Principles in the Age of Humanism, Londra: Academy Editions, 1998.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr