ARCH 512
Modern imar tarihi ve mimarlık 2 / 3 kredi
ARCH 512’de bir yandan ARCH 511'de sergilenen tarihsel perspektifin 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde geçirdiği dönüşümler, öte yandan da aynı dönemde kuzey Atlantik ekseninden çevre coğrafyalara doğru yayılma biçimleri konu edilecektir.

Haftalık Program
Takvim Konu
18 Şubat Kuramsal ve tarihsel çerçeve.

25 Şubat, 4 Mart Modernist bağlamın yerel renkleri:
Kızıl Viyana, Schumacher'in Hamburg'u, Berlage'nin Amsterdam'ı, Wagner'in Berlin'i, May'ın Frankfurt'u.

11 Mart, 18 Mart Modernist bağlamın yersiz senaryoları:
Werkbund yerleşmeleri, De Stijl, Le Corbusier, Mies vd.

25 Mart Senaryodan gerçeğe; deneysel/transcendental (aşkın/eleştirel) Modernizmden affirmative (evetleyici) Modernizme: 2. Savaş sonrası yerleşmeleri.

1 Nisan Modernizmin imar stratejilerine reaksiyon olarak postmodernizmin kültürel, estetik ve teknolojik argümanları ve ikilemleri.

8 Nisan, 15 Nisan Modernleşmenin 2.kuşağının öteki yüzü: Çevre coğrafyalarda metropolleşme süreçlerinden örnekler: Kahire, Lima, Mexico City, İstanbul vd.

22 Nisan Bahar Tatili

29 Nisan, 6 Mayıs Modernleşmenin 3. kuşağının meşruiyet zemini olarak postmodernizm, postfordizm ve inşaat sektörünün sermaye hareketinin kritik uğraklarından biri olarak yeniden örgütlenmesi.

13 Mayıs, 20 Mayıs Globalleşen dünyanın yeni odaklarında imar ve mimarlık gündemleri

Kaynakça
Dersin okumaları haftalık olarak duyurulacaktır.

Değerlendirme
Derse katılanlardan ele alınan temalarla ilgili yorum metinleri yazmaları beklenecektir. Bu metinler, devam ve derse katılımla birlikte yarıyıl içi performansı olarak değerlendirilecektir.

Yarıyıl sonunda, yarıyıl boyunca hazırlanan metinler portfolyo şeklinde düzenlenerek teslim edilecek, ayrıca “take home” formatında bir final sınavı yapılacaktır.

Yarıyıl içi %40
Portfolyo %30
Final %30
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr