ARCH 516
Edebiyatta, güzel sanatlarda ve mimarlıkta eleştirel okumalar / 3 kredi
ARCH 516 dersi, edebiyat, güzel sanatlar ve müzik alanından seçilmiş örnekler üzerinden sanat yapıtını okuma temrinleri yapacaktır. Sanat yapıtını tarihsel bağlamı içinde anlamlandırma, yapıtın iç kurgusunu çözümleme vb. gibi farklı okuma stratejilerine yoğunlaşacak olan ders, her öğrencinin kendi pozisyonuna uygun olan okuma stratejisinin farkına varmasını ve bunu mimarlık yapıtları üzerinden derinleştirmesini hedefleyecektir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr