ARCH 593
Bireysel Çalışmalar
Öğrencilerin, iletişim ve mobilite olanaklarının artması ile günümüzün belirleyici sosyal ilişki biçimleri arasına giren akademik/mesleki etkinlikler (atölye, sergi, araştırma, gezi, yarışma vb.) örüntüsüne dahil olmaları program tarafından teşvik edilmektedir. Öğrencilerin program müfredatının formel kurgusu dışındaki etkinliklerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi hedefiyle sunulan ARCH 593 seçeneği, programın öğretim kadrosunun danışmanlığı ile yürütülmektedir.

Haftalık Program
Öğrencilerle danışmanları tarafından bireysel olarak geliştirilecektir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr