ARCH 510
Kuram ve Eleştiri
Bu derste çağdaş mimarlık yazını tarafından yoğun biçimde kullanılan, çağdaş mimarlığın eleştiri ve meşrulaştırma söylemlerine referans ve arkaplan teşkil eden paradigma kurucu düşünürlerin felsefe, bilgi ve tarih kuramı, insan ve toplum bilimi alanlarının arayüzlerinde seyreden metinlerinden örnekler seminer düzeni içinde okunmakta, tartışılmakta ve yorumlanmaktadır.

Ders kapsamında okunacak metinler:
Maurice Merleau-Ponty / Algılanan Dünya; Martin Heidegger / “Teknik Sorusu”, Teknik ve Dönüş içinde; Michel Foucault / (Las Meninas okuması), Kelimeler ve Şeyler, 1.Bölüm; Theodor W. Adorno / “Valéry, Proust ve Müze”; Sanat Müzeleri 2 (derl.Ali Artun) içinde; Colin Rowe, Robert Slutzky / “Saydamlık: Harfi ve Görüngüsel” / Archiscope dergisi, Eylül 1998;
Walter Benjamin / “Tekniğin Olanaklarıyla Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar içinde; Fredric Jameson / “Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı”; Postmodernizm (derl. Necmi Zeka) içinde; Pierre Bourdieu / Ocak ve Zanaat'tan bir metin; Nurdan Gürbilek / “Orijinal Türk Ruhu”, Kötü Çocuk Türk içinde.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr