ARCH 574
Mimarlık ve Hesaplama: Temeller
Bu dersin amacı mimarlıkta bilim ve teknoloji araştırmalarının, ve hesaplamalı düşünce mantığının kaynağını oluşturan temel kavramları, projeleri, sanatçıları, bilim adamları ve mimarları tanıştırmaktır. Mimarlıkta hesaplamalı düşünce kavramlarının izini sürebilmek için 1920’lerden günümüze kadar olan dönemde Dünya savaşlarının, politik ve sosyal koşulların, toplumsal çevrelerin, ütopik bakışların, demokrasiyi idealleştirme süreçlerinin, bilgisayarların kabiliyetlerinin ve çokluluk argümanlarının etkileri seçilen metinlerin okumalarıyla derste tartışılacaktır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr