Bahar

ARCH 502
Cem Çelik
Murat Tabanlıoğlu
Nevzat Sayın
Mehmet Kütükçüoğlu
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
ARCH 502 atölyesinde, Cem Çelik-Tansel Korkmaz, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın ve Murat Tabanlıoğlu yürütücülüğündeki 4 ayrı grup, 3 farklı konu üzerine çalışacaktır.
Atölye 2 / 6 kredi - 12 saat/hafta
Devamı için tıklayın
ARCH 512
Prof. Dr. İhsan Bilgin
ARCH 512’de bir yandan ARCH 511'de sergilenen tarihsel perspektifin 20. yüzyıl süreci içinde geçirdiği dönüşümler, öte yandan da aynı dönemde kuzey Atlantik ekseninden çevre coğrafyalara doğru yayılma biçimleri konu edilecektir.
Modern imar tarihi ve mimarlık 2 / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 514
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
BEYOND MODERNISM(S) *youth culture *cold war *space-cell *americanization, (POST)MODERN (DIS)CONTINUITIES , *history-memory *re-presentation-mimesis *discipline-autonomy *place-tectonics , *world-cities *cyberculture *fluidity *new-vitality
BEYOND MODERNISM(S) / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 516

ARCH 516 dersi, edebiyat, güzel sanatlar ve müzik alanından seçilmiş örnekler üzerinden sanat yapıtını okuma temrinleri yapacaktır. Sanat yapıtını tarihsel bağlamı içinde anlamlandırma, yapıtın iç kurgusunu çözümleme vb. gibi farklı okuma stratejilerine yoğunlaşacak olan ders, her öğrencinin kendi pozisyonuna uygun olan okuma stratejisinin farkına varmasını ve bunu mimarlık yapıtları üzerinden derinleştirmesini hedefleyecektir.
Edebiyatta, güzel sanatlarda ve mimarlıkta eleştirel okumalar / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 520
Prof. Dr. Sibel Bozdoğan
In recent decades, studies of modern architecture in peripheral geographies have emerged as a growing field of scholarship, which is informed largely by postcolonial theory and cultural studies, focusing primarily on issues of ideology, identity, power, politics, representation etc. While the critical insights of such scholarship have been invaluable, there has also been a conspicuous neglect of histories of construction, materiality and labor that were once central to Marxist “studies in material culture.” With the current global economic downturn, emerging theories of post-criticality and a general weariness with identity politics everywhere, this is a good time to redress the balance and focus as much on how buildings are made as on their cultural and political meanings. With these premises, ARCH.520 will be conducted in two parallel components: history-theory lectures and a semester-long research project.
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarlığı / 3 Kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 531

ARCH 531, esas olarak şehirde içiçe geçmiş yekpare bir yumak olarak duran tarihsel ve sosyal katmanların filtrelenerek ayrıştırılması ve sonra yeniden birleştirilmesi temrini olacaktır. Kesintisiz tarihiyle, kendine özgü topoğrafyasıyla ve başından beri bir dünya şehri olarak varlığını sürdürmüş olmasıyla İstanbul özgül bir katmanlaşma yapısı barındırmaktadır. Bu düşey ve yatay katmanlaşmanın izleri şehrin içinde bölük-pörçük işaretler şeklinde ve artifaktlar yığının içine gizlenmiş olarak bulunmaktadır. İzlerin ve işaretlerin farkına varılabilmesi ve keşfedilebilmesi İstanbul'un, bazılarını diğer şehirlerle de paylaştığı fiziksel ve sosyal örüntü kalıplarının bilinmesine bağlıdır. Ders, bu örüntü kalıplarını birer "ipucu" olarak kullanarak şehrin yeniden deneyimlennmesine ve keşfedilmesine aracılık etmeyi hedefleyecektir.
Şehir Okumaları: İstanbul / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 572
Onur Yüce Gün
The aim of this course is to teach to re‐model the items, steps, procedures and rules of design process in Maya’s scripting environment.
Dijital temsil teknikleri 2 / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 575
Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici
Ders hesaplama ve farklı sayısal araçlar ile düşünme ve üretme yeteneğini genişletmek üzerine kurulmuştur. Bunlar ders süresince tasarlama ve üretim süreci kullanılarak kazandırılmaya çalışılacaktır.
Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler: Tasarım ve Üretim
Devamı için tıklayın
ARCH 592
Prof. Dr. İhsan Bilgin
ARCH 591 ile aynı motivasyonlarla kurgulanacak olan bu gözlem, tespit ve araştırma gezisi, Londra, Paris, Berlin, Viyana, Amsterdam-Rotterdam, Kahire, Chicago, New York, San Francisco, Tokyo gibi dünya metropollerinden ya da Ruhr Havzası, Ren Bölgesi, Los Angeles gibi yoğunluk bölgelerinden seçilecek birine 7-10 günlük bir süre ile yapılacaktır. Program ile işbirliği içinde bulunan bir kurumun varlığı, şehir veya bölge tercihinde öncelik nedeni olacaktır. Bu dönem Barselona kenti incelenecektir.
Excursion 2 / kredisiz (Dünya kentleri)
Devamı için tıklayın
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr