Arşiv

ARCH 501 Öğrenci Projeleri / Emre Arolat Grubu
İstanbul – Şişli / Çağlayan bölgesindeki yaklaşık 22.000 m2 büyüklüğündeki boş arazi üzerinde inşa edilmesi planlanan karışık işlevli -mixed-use- yapı grubu ile çevresine ilişkin tasarımının yapılması bu grubun konusudur.
I. Program, Büyüklükler ve İmar Koşulları
Şişli Kompleksi projesinin programı hazırlanırken genel olarak bu yılın başında söz konusu alanda Taşyapı isimli yatırım ve inşaat firması tarafından ısmarlanmış ve EAA-Emre Arolat Architects tarafından üstlenilmiş olan aynı adlı Avan Proje’ye konu olan işlevler ve büyüklükler esas alınmış, çeşitli mimarlık gruplarına farklı tasarımlar ürettirilerek gündemde tutulan bu alandaki güncel veri ve gereksinimlerin atölyede yapılacak olan çalışmayı da koşullaması önemsenmiştir.

Program:
Projenin temel olarak aşağıdaki 3 ana işlevden oluşması beklenmektedir.
1. Konutlar,
2. Ofisler,
3. Sosyal / Kültürel Alanlar.
Bu işlevlerin nicel kapasite olarak dağılım ve oranları, tasarımın genel motivasyonuna göre şekillenecektir. Her projecinin kuracağı özgün senaryoyu sürdürmesi beklenmektedir.
Büyüklükler ve Genel İmar Koşulları:
Bu alan için ilgili Belediye tarafından öngörülen KAKS, (kat alanları kat sayısı) 3 (üç)’tür. Arazi 22.000 m2 kabul edildiğinde, yaklaşık 66.000 m2’lik bir inşaat alanının emsal dahili olarak kullanılması söz konusudur. Zemin kotunun altındaki bodrum katların (emsal dışı olarak) kullanımı ise parsel sınırları içinde kalmak koşulu ile serbesttir. 0.00 kotu, araziye cephesi olan en yüksek yol kotundan alınacak, yapılar İstanbul İmar Yönetmeliği’ne uygun olarak +1.00 metre yükseltilebilecektir. Zemin altında iskan edilen (birincil kullanıma ayırılan) alanlar, kat alanları hesabına dahil edilecektir. Yapı yüksekliği, blok boyu ve derinliği gibi konularda herhangi bir kısıtlama yoktur. Diğer bütün konularda İstanbul İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

II. Hedef
Yukarıda genel gereksinimleri ve sayısal verileri üzerinde durulan konunun seçiminde birkaç unsur ön plana çıkmış olsa da, bunların tümünün grubun bu yarıyıl problemleştireceği ana ekseni güçlendirmesi bakımından hesaba katıldığını ve önemsendiğini söylemek doğru olacaktır. Mimarlık etkinliğinin bugün içinde yer aldığı modern dünya (bunu aynı zamanda sermaye dünyası, imaj endüstrisi dünyası ve dijital teknoloji dünyası olarak da tarif etmek mümkün) ile yüzleşme biçimi üzerinden beslenecek olan bu eksenin, belki de cevabından hiçbir zaman emin olunamayacak sorular aracılığıyla derinleştirilmesi, böylesi bir projeyi üstlenmiş olmanın karmaşıklık ve karşıtlıklarla dolu sorumluluklarının farkına varılması, giderek bu ikircikli durumla yüzleşen projecinin, bir uçta duran “kabullenme”, -affirmation- hatta “olumlama” ile tam karşısındaki sorgulama -interrogation- tercihleri / insiyakları arasında bir yerlerde kendi kişisel pozisyonunu tariflemesi ve son kertede de bunu üzerinde çalıştığı ürüne yansıtması hedefleniyor.
Bora Yorulmaz
Can Günay
Fırat Gülmez
Füsun İşcan
Seçil Yavuz
Sezin Ergene
Şeyda Öz
Uygar Yüksel
Yurdagül Tekin
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr