Arşiv

ARCH 501 Öğrenci Projeleri / Nevzat Sayın Grubu
Deniz, göl, dere, ada, boğaz, körfez, yarımada, burun, haliç, gibi bütün doğal su kenarı mekânlarına sahip olan İstanbul yeterince su yapısına sahip değil. Ulaşım, depolama, ticaret, gösteri ve eğlence, kültür, sağlık, spor yapılarının çok azı su bağlantılı. İstanbul bir kara kentiymiş gibi yaşamayı sürdürüyor.

Bu olguyu irdelemek, tartışmak düşünsel sonuçlara varmak ve bu sonuçları gerçek mekânlar üzerinden yeniden değerlendirmek istiyoruz.
Suyla ilişkisi açısından benzer konumdaki diğer şehirlere bakmak; Amsterdam, Barcelona, Venedik, Genova, Newyork gibi kentlerin benzer konumlarını nasıl değerlendirdiklerini bilmek, İstanbul’a başka bir gözle bakmamızı sağlayacaktır. İstanbul içinde kent yaşamının doğal devamlılığındaki yerler üzerine düşünüp geliştirilecek öneriler su ile karanın ara kesitindeki yapılar olarak üç aşamada çalışılacak.

1.Aşama: Genel yerleşim önerileri olarak adlandırılabilir. Kentle bağlantılar, yer, konum,
dönüştürme, geliştirme kamusal mekân konuları üzerine yoğunlaşılarak harita, hava fotoğrafları, imar paftaları gibi dokümanlar üzerinden 1/500e kadarki ölçeklerle ifade edilecek.

2. Aşama: Yapı programı ve yapı olarak adlandırılabilir. Mülkiyet, fayda, kullanım,
estetik, tektonik gibi konulara yoğunlaşılarak çalışılacak 1/100 ölçeğe kadar ifade edilecek.

3.Aşama: Yapım yöntemi ve taşıyıcı sistem üzerine yoğunlaşılarak malzeme, detay,
deprem, geri dönüşüm, büyüme gibi konuların tartışılması amaçlanacak. 1/1e kadar
ölçeklendirebileceğimiz çalışmaların temel meselesi inşa edilebilirlik olacak ve bir sistem
detayı ile ifade edilecek.

Her bölüm bir jüri ile bitirilecek. 4 haftalık, 3 set workshop gibi düşünebileceğimiz bu çalışma yöntemi kısa süreli, enerjik ve seçilmiş konulara yoğunlaşılmış bir sonucu hedeflemektedir. Proje çalışmalarının bütün aşamalarıyla birlikte yürüdüğünü, farklı ölçeklerin iç içe geçeceğini kabul etsek bile her aşamayı neredeyse kendi içinde kapanıp, biten bir bütün olarak değerlendirmeye çalışacağız.

Yer seçimi için örneklerin yanı sıra başka yerler de önerilebilir. Yer’e ilişkin aranacak kriterlerin en önemlisi su kenarı olması olacak. Büyüklük, doğal veya yapılmış çevre, yollar / ulaşım, kentin içindeki yeri gibi konular tartışılarak aşılabilecek. Her öğrenci başka bir yerde çalışabileceği gibi bütün öğrenciler aynı yerde de çalışabilir. Geniş vaziyet planı aşamasının ekip, diğer aşamaların ( program ve yapı, sistem ve yapım ) tekil olması tercih edilir.
Aylin İnce
Ayşe Cihan Özden
Ceren Dayıcıoğlu
Çiğdem Mahsunlar
Didem Yavuz
Gaye Keskin
Melis Eyüboğlu
Orhun Ülgen
Özlem Altınkaya
Özlem Yılmaz
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr