Arşiv

ARCH 504 Öğrenci Projeleri / Mehmet Kütükçüoğlu Grubu
Marmaray projesinin gerçekleşmesiyle beraber Yenikapı İstanbul ile çevresini birbirine bağlayan en önemli ve yoğun nokta haline geleceği öngörülmektedir.Öte yandan da projenin bulunduğu alanın eski bir liman bölgesinde olması arkeolojik açıdan, tarihi yarımadanın bağlamı içinde düşünüldüğünde de kent açısından yeni promlematikleri beraberinde taşımaktadır.Atölye tüm bu problemleri bütüncül bir biçimde tanımlamaya çalışarak konuyu ele almıştır.
Marmaray'ın da hizmete girmesi ile birlikte Yenikapı, İstanbul'un en hareketli transfer noktası haline gelecek. Bunun en önemli nedeni, Marmaray, Metro (Yenikapı-Sarıyer hattı) ve Güney Marmara / Ege'ye açılan en önemli deniz yolu kapısı olan Feribot Terminalinin tam bu koordinatta çakışmasıdır. Aynı zamanda alanın, yakın tarihte gün ışığına çıkarılan eski Bizans limanı arkeolojik çalışmalarına da sahne olması, bir yandan problemin kompleksitesini artırırken öte yandan mekanik bir transfer hareketine içerik kazandırmak adına bir fırsattır. Bölgenin, tarihi kentin sur ve kıyı çizgisi üzerinde olması, konuyu silüet ve morfoloji çalışmalarını da kapsayan bir mimarlık meselesine dönüştürmektedir. Yukarıda bahsi geçen kompleksite ve fırsatların farkına varılmaksızın yapılmış halihazır çalışmaların parçalı fragmanter yapısına karşın problemi bütünlükçü bir yaklaşımla ele alacak atölye bir kritik niteliği de kazanacaktır. Öte yandan bu bütüncül yaklaşım, mimari külliyatta henüz örnekleri birikmemiş, önceleyeni olmayan yeni bir morfolojik yapı önermektedir. Bu durum, tartışmaların önemli eksenlerinden biri olacaktır.

Tariflendiği şekliyle Yenikapı Transfer Yapısı Atölyesi, bir önceki Taksim Transfer Noktası'nın bir anlamda antitezi niteliğinde bir süreci öngörmektedir. Taksim'de hafifleyen bir transfer hareketi karşısında başlangıçtaki kasti belirsizlik içerisinden yeni bir Taksim algısı istenirken, burada, yoğunlaşan bir trafiğin son derece belirli komponentleri üzerinden bütünlük problemine cevap verecek bir peyzaj/yapıya işaret edilmektedir.
Çiğdem Mahsunlar
Elif Simge Fettahoğlu
Evren Başbuğ
Evrim Elevli Akkaş
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr