Arşiv

Kağıthane-Cendere Vadisi Kıyı Alanları ve Çevresi Dönüşüm-Gelişim Projesi Araştırmaları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün desteğiyle dünya kenti İstanbul’un kentsel dönüşüm eğilimlerini analiz eden ve bunlara sosyal ve fiziksel sürdürülebilirlik yönünde müdahale senaryoları ve stratejileri geliştiren bir araştırma projesi başlatmıştır. Araştırma projesi metropolün problemli alanlarının dönüşüm stratejilerini bu alanların özgünlüklerini ortaya çıkaran analitik okumalarından türetmeyi hedeflemektedir.
Araştırma projesinin 2008-2009 akademik yılında odaklandığı alan Kağıthane ve Cendere Vadisi’dir. Bu dönemki çalışma Amerika’nın öncü mimarlık okullarından Sci–Arc (Southern California Institute of Architecture, Los-Angeles) ile paralel stüdyo şeklinde yürütülmüştür.Bu anlamda farklı kültürlerin bakış açılarının devreye girdiği işbirliği olanakları deneyimin ve dolayısıyla sonuç ürünün zenginleşmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca dünya metropolü İstanbul'un bu tür uluslararası akademik çalışmalara konu olması, kentsel dönüşüme yön verecek yaratıcı perspektifler ve taze ufuklar sunacaktır.


KAĞITHANE KENTSEL PEYZAJI: İŞLEVSEL KATEGORİLER
1. Küçük parsel yapılaşma peyzajı (evler ve apartmanlar)
a. gecekondu
b. apartman
2. Büyük parselli kentsel dönüşüm peyzajı (siteler)
3. Sanayi parselleri peyzajı (sanayi alanları)
4. Rekreasyon (mevcut veya potansiyel) alanları peyzajı (kağıthane deresi ve çevresi, santral vb.)
5. Tarım alanları peyzajı
6. Orman alanları peyzajı (TEM’in kuzeyi)


Atölye Yönetimi: İhsan Bilgin, Tansel Korkmaz

Can Çinici, Göksenin Ekiyorum Grubu: Şevket Eser Ergün, Fazıl Efe İlgen, Elif Korkmaz, Şeyda Öz, Işık Özge Özbek, Kadir Öztürk, Rıdvan Emre Öztürk, Maksat Recepbayev, Cemre Teomete, Esra Hilal Yağmur.

Han Tümertekin Grubu: Elçin Alpar, Pınar Aydın, Özge Bozkurt, Evrim Elevli Akkaş, Buğra Evşen, Ata Kurt, Sinan Özkan, Ayşe C. Özden, Mert Velipaşaoğlu, Ali Hakan Yolcu.

Mehmet Kütükçüoğlu Grubu: Gizem Albayrak, Ceyda Cihangir, Ceyda Gökoğlu, Armağan Karabulut, Erkmen Korkmaz, Sibel Odabaşı, Serkan Özcan, Serhat Özkan, Necmeddin Selimoğlu.

Murat Tabanlıoğlu Grubu: Cem Fırat Bayır, Medeni Beyazağaç, Merve Çakır, Elvin Erkut, Tuğçe Güleç, Nilay Karaca, Arda Oral Koçak, Seniha Ünal.

Nevzat Sayın, Tuğba Okçuoğlu Grubu: Hatice Büşra Al, Bilge Bal, Pelin Çıngay, Ahmet İrfan Ertiş, Artan Hysa, Seher Kalender, Sinem Oymak, Yunus Özdemir, Filiz Şahin, İbrahim Türkeri, Kadir Uyanık, Meral Yılmaz.
Can Çinici Grubu-Cemre Teomete
Can Çinici Grubu-Elif Korkmaz
Can Çinici Grubu-Esra Hilal Yağmur
Can Çinici Grubu-Fazıl Efe İlgen
Can Çinici Grubu-Işık Özge Özbek
Can Çinici Grubu-Kadir Öztürk
Can Çinici Grubu-Maksat Recepbayev
Can Çinici Grubu-Rıdvan Emre Öztürk
Can Çinici Grubu-Şevket Eser Ergün
Can Çinici Grubu-Şeyda Öz
Han Tümertekin Grubu-Ata Kurt
Han Tümertekin Grubu-Ayşe Cihan Özden
Han Tümertekin Grubu-Buğra Evsen
Han Tümertekin Grubu-Elçin Alpar
Han Tümertekin Grubu-Evrim Elevli Akkaş
Han Tümertekin Grubu-Özge Bozkurt
Han Tümertekin Grubu-Pınar Aydın
Han Tümertekin Grubu-Sinan Özkan
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Analiz 1
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Analiz 2 (Havza)
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Analiz 3 (Vadi tabanı)
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Haliç, Kağıthane Haritası
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Katmanlar
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Kesitler
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Maket Fotoğrafı
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Masterplan
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Sunuş
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Wetland
Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Yol
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Arda Oral Koçak
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Cem Fırat Bayır
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Elvin Erkut
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Medeni Beyazağaç
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Merve Çakır
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Nilay Karaca
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Seniha Ünal
Murat Tabanlıoğlu Grubu-Tuğçe Güleç
Nevzat Sayın Grubu-Ahmet İrfan Ertiş
Nevzat Sayın Grubu-Artan Hysa
Nevzat Sayın Grubu-Bilge Bal
Nevzat Sayın Grubu-Filiz Şahin
Nevzat Sayın Grubu-Hatice Büşra Al
Nevzat Sayın Grubu-İbrahim Türkeri
Nevzat Sayın Grubu-Kadir Uyanık
Nevzat Sayın Grubu-Meral Yılmaz
Nevzat Sayın Grubu-Pelin Çıngay
Nevzat Sayın Grubu-Seher Kalender
Nevzat Sayın Grubu-Sinem Oymak
Nevzat Sayın Grubu-Yunus Özdemir
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr