Güncel

Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri, Can Çinici Grubu: Noktasal Dönüşüm
Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri; Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Murat Tabanlıoğlu ve Han Tümertekin'in yürütücülüğünde üretilmiştir. Çalışmada, İstanbul'un merkezindeki en potansiyelli dönüşüm alanlarından biri olan "Kağıthane Koridoru" ele alınmış, alanın sahip olduğu heterojen yapı korunarak, sürdürülebilir bir mikrokozmosa dönüştürme stratejisi geliştirmenin yolları aranmıştır.
Kağıthane Koridoru yamaçlarının son zamanlardaki kendiliğinden dönüşümüne bakıldığında gecekondulardan apartmanlara ve konut sitelerine doğru bir değişim gözlenmektedir. Bu değişim sonucu ortaya çıkan çevreler en iyi ıssızlıkla tanımlanabilir: topografyayı, sokakla ilişkiyi hiçe sayan gökten zembille inmiş gibi duran konut blokları, kasvetli sokaklar... Sıfırdan başlamayı hedefleyen radikal dönüşüm önerileri bölgedeki teklifsizlik, anlık çözümler, sokak yaşantısı gibi atmosferin karakteristik özelliklerini yokedip bölgeyi ıssızlaştırmaktadır.

Var olanın analitik bir okumasını yaparak devralınabilecek olanı değişmesi gerekenden ayıracak sürdürülebilir bir dönüşümün stratejileri ne olmalıdır?

Çalışma alanı olarak Büyükdere Caddesinin imar baskılarından uzak, vadinin batı yakasındaki Uhud Camii çevresi seçildi. Bu alanda küçük müteahhit / mal sahibi / imar dairesi arasındaki çetin müzakerelerle oluşan, benzerlerine her yerde rastladığımız “jenerik” bir dokudan söz edilebilir. Benzeri alanlar parsel ölçeğindeki müdahalelerle veya kısmi tevhidlerle zaman içinde parça parça eklemlenerek gelişirler.

Bu Atölye’nin çalışması her biri değişik ölçekteki müdahaleleri amaçlayan, 3 aşamadan oluşmuştur.
1. Tek parsel ölçeğindeki müdahale;
2. İlk aşamadaki parsele komşu parselin katılmasıyla oluşan müdahale;
3. Alan içinde bir grup parsel üzerinde çoklu yapılardan oluşan bir ‘birliktelik’in tasarlanması ile yapılan müdahale.
ARCH 502-Can Çinici Grubu-Cemre Teomete
ARCH 502-Can Çinici Grubu-Elif Korkmaz
ARCH 502-Can Çinici Grubu-Eser Ergün
ARCH 502-Can Çinici Grubu-Işık Özge Özbek
ARCH 502-Can Çinici Grubu-Kadir Öztürk
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr