Güncel

Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri, Mehmet Kütükçüoğlu Grubu: Ekolojik Koridor/Zeminin Rehabilitasyonu
Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri; Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Murat Tabanlıoğlu ve Han Tümertekin'in yürütücülüğünde üretilmiştir. Çalışmada, İstanbul'un merkezindeki en potansiyelli dönüşüm alanlarından biri olan "Kağıthane Koridoru" ele alınmış, alanın sahip olduğu heterojen yapı korunarak, sürdürülebilir bir mikrokozmosa dönüştürme stratejisi geliştirmenin yolları aranmıştır.
"Kağıthane Koridor"u İstanbul'un en önemli ekolojik koridorlarından biri, hatta kent merkezi düşünüldüğünde birincisidir. Bu koridor, aynı zamanda şehrin kolektif belleğinin yapı taşlarından birini oluşturmaktadır: Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri’nde serpilen özgün peyzaj kültürünün odağının burası olması tesadüf değildir. Bugün çok ciddi spekülatif basınçların etkisinde bulunan bölge kendi haline bırakıldığında ‘Fulya’laşma’ tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu denli ekolojik ve tarihi önemi olan Koridor’un bastırılmış/unutulmuş değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla, vadi tabanında kuzey ormanlarını Haliç’e bağlayacak şekilde bir kentsel park tasarlanacaktır. Kentin kamusal yeşil alanları diğer küresel kentlerle karşılaştırılamayacak kadar azdır. Dolayısıyla bu ekolojik yeniden kazanım sadece yakın çevredeki yoksul mahalleler için değil bütün kentin sürdürülebilirliği açısından çok hayati bir önem taşımaktadır.

Zeminin rehabilitasyonu olarak özetlenebilecek proje, herşeyden önce vadinin unutulmuş ekolojik değerlerinin geri kazanımını amaçlamaktadır. Bu çerçevede temel araştırma alanları şunlardır: kuzey ormanlarından gelip Haliç’le buluşan su havzası, peyzaj, kentsel altyapılar ve ulaşılabilirlik, kamusal açık alanların organizasyonu, yeşil alanların çevreye nüfuz etme potansiyelleri.
ARCH 502-Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Ata Kurt
ARCH 502-Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Erkmen Korkmaz
ARCH 502-Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Pınar Aydın
ARCH 502-Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Serhat Özkan
ARCH 502-Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Sibel Odabaşı
ARCH 502-Mehmet Kütükçüoğlu Grubu-Sinan Özkan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr