Güncel

Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri, Nevzat Sayın Grubu: Şehrin Harcı Olarak Kamusal Alanlar
Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri; Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Murat Tabanlıoğlu ve Han Tümertekin'in yürütücülüğünde üretilmiştir. Çalışmada, İstanbul'un merkezindeki en potansiyelli dönüşüm alanlarından biri olan "Kağıthane Koridoru" ele alınmış, alanın sahip olduğu heterojen yapı korunarak, sürdürülebilir bir mikrokozmosa dönüştürme stratejisi geliştirmenin yolları aranmıştır.
Kağıthane Koridoru’nun kamusal alanlarındaki erozyon, bölgenin en önemli problemlerinden biridir. H. Arendt’in ‘şehri bir arada tutan harç’ olarak tanımladığı kamusal alanlar kent yaşamında hayati öneme sahiptir: beklenmeyen karşılaşmalar, bir araya gelme mekânları vs.

Çalışma alanına bakıldığında camiler en çok tekrar eden kamusal binalar olarak göze çarpmaktadır ve çevrelerindeki açık alanlar kentsel mekânlar olma potansiyellerini bir türlü gerçekleştirememektedir. Ancak gerek mimari kaliteleri gerekse ibadet edenler dışındaki kentlileri dışlayıcı yapılarıyla camiler artık ‘biraraya gelme mekânları’, ‘cemaatin kalbi’ olma özelliklerini tamamıyle kaybetmiş gözüküyorlar. Bu da kentlilerde derin bir ‘kutsal alan’ yoksunluğu duygusu yaratmaktadır. “Şimdi ve burada”, din, mezhep, cinsiyet ve etnisite ayrımı yapmayan bir kutsal mekân düşünebilir miyiz?

Kentsel dönüşüm senaryoları genellikle müdahale bölgelerini bir yoksunluk ve patoloji alanı olarak algılamakta ve tepkisel olarak ‘sıfırdan başlayarak’ steril, homojen çevre fantazilerine sığınmaktadırlar. Bütün dünyayı aynılaştıran bu ortalama yerleşim kültüründen özgürleşme şansı ancak bölgenin gizli kalmış potansiyellerine odaklanarak yakalanabilir. Bölgenin sürdürülebilir dönüşümünde trafo gibi çalışacak, gün ışığına çıkmayı bekleyen potansiyeller nelerdir? Bu potansiyeller üzerinden yeryüzüyle barış içinde ve farklılıkların birarada olduğu bir kamusal alan inşa edilebilir mi?
ARCH 502-Nevzat Sayın Grubu-Ahmet İrfan Ertiş
ARCH 502-Nevzat Sayın Grubu-Büşra Al
ARCH 502-Nevzat Sayın Grubu-İbrahim Türkeri
ARCH 502-Nevzat Sayın Grubu-Pelin Çıngay
ARCH 502-Nevzat Sayın Grubu-Sinem Oymak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr