Güncel

Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri, Murat Tabanlıoğlu Grubu: Alanlara ve Hatlara Dokusal Müdahale
Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri; Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Murat Tabanlıoğlu ve Han Tümertekin'in yürütücülüğünde üretilmiştir. Çalışmada, İstanbul'un merkezindeki en potansiyelli dönüşüm alanlarından biri olan "Kağıthane Koridoru" ele alınmış, alanın sahip olduğu heterojen yapı korunarak, sürdürülebilir bir mikrokozmosa dönüştürme stratejisi geliştirmenin yolları aranmıştır.
Kağıthane Koridoru farklı dönüşüm potansiyellerine sahip fragmanlardan oluşmaktadır. Bu fragmanların bazıları daha yavaş ve parçalı dönüşümlerle değişirken bazıları radikal müdahalelere ihtiyaç duymaktadır. İkinci gruba dahil edilebilecek üç karakteristik alan bölgenin yakın gelecekteki değişiminde tetikleyici rol oynayacaktır:

*Bina stoğunun yerleşime elverişsiz olduğu, topyekün müdahale isteyen alanlar (Yahya Kemal Mahallesi)
*İmar kararlarının yıkım gerektirdiği alanlar (Talatpaşa Bulvar’nın genişletilmesi)
*Dönüşüme yön verecek eşik bölgeleri (Gültepe Mahallesi)

Bu üç alanın da daha kentsel ve yoğun bir şekilde topyekün değişimi önerisi, aslında vadi tabanındaki geniş endüstri parsellerine odaklanmış olan spekülatif baskıyı bu alanlarda absorbe etmek içindir. Böylece vadi tabanı kentsel ekolojiye katkıda bulunacak şekilde rehabilite edilebilecektir.

Yahya Kemal Mahallesi altyapı eksikliği ve bina stoğunun zaafiyetlerinden dolayı köklü bir değişime uğraması kaçınılmaz bir bölgedir. Dolayısıyla temel araştırma konusu yeni dokunun karakteristik özellikleri ve referansları olacaktır. Dönüşümde kilit rol oynayacak unsurlar şunlardır: eğimli topografik yapıya uygun kurucu-kesitler ve sokak hayatını canlı tutacak, kullanıcıyı çeşitlendirecek karma-yapılar.

Talatpaşa Bulvarı: Zaten genişletilme kararı alınan Bulvar'ın, vadi tabanını Büyükdere Caddesi'ne bağlayan en önemli arter olarak daha kentsel bir ölçekte yeniden inşa edilmesi önerisinin temel araştırma konuları tipoloji çalışmaları ve programların çeşitlenmesidir.

Gültepe Mahallesi: Büyükdere Caddesi ile yamaçların derme çatma sıkışık dokusu arasında bir eşik oluşturan Gültepe bir geçiş alanı olarak nasıl bir karakter kazanacaktır? Kendisini çevreleyen alanlardaki kayıp, artık alanlardan farklı olarak tanımlı yeşil arayüz(ler)le strüktüre edilecek olan alan çevresinin dönüşümü için de tetikleyici olacaktır.
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Ali Hakan Yolcu
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Arda Oral Koçak
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Buğra Evşen
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Elvin Erkut
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Merve Çakır
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Nilay Karaca
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Özge Bozkurt
ARCH 502-Murat Tabanlıoğlu Grubu-Seniha Ünal
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr