Güncel

Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri, Han Tümertekin Grubu: Kentsel Altyapıların Yeni Programlarla Donatılması
Kağıthane Koridoru-Kentsel Dönüşüm Projeleri; Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Nevzat Sayın, Murat Tabanlıoğlu ve Han Tümertekin'in yürütücülüğünde üretilmiştir. Çalışmada, İstanbul'un merkezindeki en potansiyelli dönüşüm alanlarından biri olan "Kağıthane Koridoru" ele alınmış, alanın sahip olduğu heterojen yapı korunarak, sürdürülebilir bir mikrokozmosa dönüştürme stratejisi geliştirmenin yolları aranmıştır.
Merkezi konumu ve çok yakın gelecekte toplu taşıma araçlarıyla ulaşılırlığının katlanacak olması, Kağıthane Koridoru'nun dönüşümünü tetiklemektedir. İki farklı dönüşüm ivmesinin varlığı (vadi tabanındaki eski-sanayi yapıları/parsellerinin spekülatif baskılarla hızlı dönüşüm eğilimleri ve yamaçlardaki konutlarının nispeten yavaş dönüşümü) bir anlamda çıpa vazifesi görecek yapılara ihtiyaç duymaktadır. Kentsel altyapılar bu noktada devreye girebilir. Vadinin ara kesitinde konumlanacak olan ‘transfer merkezleri’ –altyapıların kesişim noktaları- farklı dönüşüm kipleri için bir çıpa vazifesi görebilir. Çok fazla ve çeşitli insan akışı barındıracak olan bu noktalar farklı programlarla donatılarak kentsel kültüre ve yaşam kalitesine katkıda bulunabilirler. Temel araştırma alanları: topografya ile altyapıların buluşması, farklı programların kesişimi ile ortaya çıkan beklenmedik dinamikler, kentsel buluşma ve karşılaşma alanları olarak transfer noktaları, spontan etkinliklere ev sahipliği yapan kentsel mekânlar.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr