Güncel

Arif Suyabatmaz - Murat Tabanlıoğlu Grubu: Şişhane'de Gösteri Sanatları Merkezi
Kullanım değerlerinin değişmesi ile birlikte, kültürel, sanatsal ve kamusal aktivitelerin egemen olmaya başladığı Şişhane bölgesi, kentin kültür ağında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Proje konusu, tam da bu kullanımı arttıracak ve kentin gündelik yaşamını etkileyecek yeni bir kamusal alan imkanı olarak ele alınan “salon” ve bu salonla beraber çalışan ve her tekil proje yaklaşımına göre farklılaşması beklenen kamusal programların kurgulanmasıdır.
Tasarım Alanı
Tasarım alanının İstanbul kültür ağının içindeki özel durumu; tarihi Tünel ve Galata Meydanı ile ilişki kurabilme potansiyeli, Karaköy’e ve özellikle dönüştürülmesi gündemde olan Haliç Tersaneleri’ne olan yakınlığı, ayrıca Haliç silüetine yaptığı katkı, alanın özgünlüğünü pekiştiren etmenlerdendir.

Gerek tünele olan yakınlığı, gerekse yakın zamanda gelen metro sayesinde erişebilirliğin artmış olması arsanın önemini arttırmıştır.

Alanın içinde yer alan ve korunması öngörülen cumhuriyet dönemin önemli bir eseri olan vergi dairesi binası ve komşu binalar ile olan ilişkilerin irdelenmesi projeler için önemli bir başlangıç noktası olmuştur. Vergi Dairesi Binası birçok projede yeniden işlevlendirilerek yapı kompleksinin bir parçası haline getirilmiştir.

Haliç Tersaneleri ile proje alanı arasında yer alan, şuan zemin altında çok katlı otopark olarak kullanılması öngörülen, yollar arasında sıkışıp kalmış olan “yeşil alan”, yeniden kente kazandırılmak amacı ile bazı projelerde proje kurgusunun bir parçası olarak ele alınmıştır.

Salona ek programların içeriği, salonun karakterini de belirlediği için “salon” kurgusu, kavram ve fonksiyon olarak her projede farklılık göstermektedir.

Hamburg Art and City Workshop
1-10 Ekim 2010 tarihleri arasında Hamburg’da gerçekleştirilen uluslararası atölye çalışmasında, Hamburg’un eski liman bölgesi ve bugün Avrupa’nın en büyük dönüşüm projesi olan HafenCity bölgesinin problemleri ele alınmış ve buna öneri bir proje geliştirilmiştir. Önerilen proje katılan yedi ülke ve sekiz üniversite arasından 2.’lik Ödülü almaya hak kazanmıştır.
Armağan Karabulut (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Ayışığı Satıkbuğra (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Can Demir (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Elçin Alpar (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Filiz Şahin (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Işık Özge Özbek (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
İlker İğdeli (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Müge Yalçın (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Nazlı Öncel (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Nazlı Tümerdem (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Özge Açık (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Ramadan Atasayan (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
Selin Babayiğit (Arif Suyabatmaz-Murat Tabanlıoğlu Grubu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr