Güncel

Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu: Kuruçeşme Adası’nda Konser Salonu
İlk haliyle sadece bir kayalık olan “ada”, zaman içinde ikametgâh, kömür deposu, dinlenme yeri olarak kullanılmış, bugün ise kentin sıradan bir yemek ve eğlence mekânına dönüşmüştür. Her işlev yüklenişinde ve değişen büyüklüğüyle, karakter kazandıracak hamlelerden yoksun yapılaştırıldığı için hafızalarda yer almayı başaramaz; kent içinde, su üstünde, Boğaziçi’nde olma durumlarını daima hiçe sayar...
Belli yaşantı şekli ve kültürü olan konser salonu ise “ada”ya karakter kazandırmak üzere düşünülmüştür. Sabit kullanıcıları için çalışma mekânı ve kentliler için seyirci olunan mekânlar yaratarak farklı aidiyetler sunar. Gerektirdiği hacimsel ebatlarla kent içinde varlık göstermesinin yanında erişilebilir olması ile tüm kentlilere hitap eder.

Bu atölyenin çalışma sürecini iki egzersiz oluşturmuştur. İlki kent içinde, Boğaziçi’nin belli bir noktasında olma durumu ile kentten algının nasıl olabileceği üzerine içi olmayan bir “dış” tasarısıdır. Konumunun Boğaziçi’nin iki yakasına farklı mesafelerde olması nedeniyle yere dair sorular belirir. Siluetin ne olduğu ve nasıl yorumlanacağı sorularının yanında, kentten ne kadar görünür olabileceği imgelemiyle sorgulama derinleşir. Malzeme seçimi, yüzeylerin dokusu ve ritimleri de suya nasıl dokunulacağı ve farklı biraradalıkların zaman içinde ne tür hissiyatlara sebep olabileceği konularıyla gündeme gelir. İkinci egzersiz olarak ele alınan iç mekân algısı ise dışı olmayan bir “iç” tasarısı üzerinedir. Başka bir ölçekten suyla, malzemeyle, çevre ile nasıl bir ilişki kurulabileceği ve böylece tanımlanabilecek atmosfer imgelemi sorgulanır. Boğaziçi’nin bu noktasında, su üzerinde, panoramanın içinde insanı barındıracak mekânın hissiyatı ne olmalıdır?
Berna Ataman (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Caner Bilgin (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Deniz Erdem (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Dide Dinç (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Fatma Sarıtaş (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Gizem Kara (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
İpek Şentürk (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Mehmet Metin Polat (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Nur Çıkla (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Özlem Uluköy (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Seçkin Maden (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
Seda Gecü (Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr