Arşiv

ARCH 502 Öğrenci Projeleri / Arif Suyabatmaz Grubu
Kuruluş aşamasını tamamlamış bulunan, Fotoğraf Eğitimcilik Vakfı’nın (FOEV) merkezi Akatlar, Yonca Sokak, 1310 ada, 13 pafta, 266 parselde inşa edilecektir. Proje grubu, bu merkezin tasarımını konu edinmiştir. Yaklaşık 4000 m2 arsa üzerinde 4200-4500 m2’lik bir alanı kullanacağı öngörülen merkezin ihtiyaç programı grup içinde taslak program temel alınarak ortak bir çalışma sonucu oluşturulmuştur.
...
detay
ARCH 502 Öğrenci Projeleri / Mehmet Kütükçüoğlu Grubu
Taksim: Transfer Noktası Özellikle Cumhuriyet Dönemi tarihi ile İstanbul’da, hatta Türkiye’de bir ‘yer’ haline gelmiş olan Taksim Meydanı, yine aynı dönem içerisinde kazanmış olduğu önemden muzdariptir. Bu iştah açıcı mekan, farklı gruplarda yarattığı temsiliyet arzuları sonucu bir yap-boz alanı haline, bugünkü yarı tanımlı/tanımsız şekline dönüşmüştür.
İstanbul’daki bir çok yer gibi, ilk olarak topografik bir eşik olarak yere işaretlenen Taksim...
detay
ARCH 502 Öğrenci Projeleri / Can Çinici ve Nevzat Sayın Grupları
Son 20 yılda yazlık siteler tarafından domine edilerek İstanbul’un banliyösüne dönüşmüş olan Bodrum yarımadasının Gündoğan-Yalıkavak ekseni sırtlarında, site örüntüsünden uzak, tipik Akdeniz peyzajı içindeki 80 dönüm arazi üzerinde bir kamusal aktivite alanının tasarımı. Program, eğitim, atölye, seminer, sergi, gösteri, gösterim, konaklama gibi aktiviteleri kapsamaktadır ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öncülüğünde geliştirilmektedir.
...
detay
Ulucanlar Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Öğrenci Fikir Yarışması
1 Şubat 2007 tarihinde ilan edilen "Kent düşleri" kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Öğrenci Fikir Yarışmasına Türkiye ve KKTC'de okuyan mimarlık lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.
13 Nisan 2007 tarihinde teslim edilen projeler 24 nisan 2007 tarihinde jüri tarafından değerlendiril...
detay
ARCH 501 Öğrenci Projeleri / Nevzat Sayın Grubu
Deniz, göl, dere, ada, boğaz, körfez, yarımada, burun, haliç, gibi bütün doğal su kenarı mekânlarına sahip olan İstanbul yeterince su yapısına sahip değil. Ulaşım, depolama, ticaret, gösteri ve eğlence, kültür, sağlık, spor yapılarının çok azı su bağlantılı. İstanbul bir kara kentiymiş gibi yaşamayı sürdürüyor. Bu olguyu irdelemek, tartışmak düşünsel sonuçlara varmak ve bu sonuçları gerçek mekânlar üzerinden yeniden değerlendirmek istiyoruz.
Suyla ilişkisi açısından benzer konumdaki diğer şehirlere bakmak; Amsterdam, Barcelona, Venedik, Gen...
detay
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr