Arşiv

Kağıthane-Cendere Vadisi Kıyı Alanları ve Çevresi Dönüşüm-Gelişim Projesi Araştırmaları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün desteğiyle dünya kenti İstanbul’un kentsel dönüşüm eğilimlerini analiz eden ve bunlara sosyal ve fiziksel sürdürülebilirlik yönünde müdahale senaryoları ve stratejileri geliştiren bir araştırma projesi başlatmıştır. Araştırma projesi metropolün problemli alanlarının dönüşüm stratejilerini bu alanların özgünlüklerini ortaya çıkaran analitik okumalarından türetmeyi hedeflemektedir.
Araştırma projesinin 2008-2009 akademik yılında odaklandığı alan Kağıthane ve Cendere Vadi...
detay
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr