Güncel

Can Çinici - Mehmet Kütükçüoğlu Grubu: Kuruçeşme Adası’nda Konser Salonu
İlk haliyle sadece bir kayalık olan “ada”, zaman içinde ikametgâh, kömür deposu, dinlenme yeri olarak kullanılmış, bugün ise kentin sıradan bir yemek ve eğlence mekânına dönüşmüştür. Her işlev yüklenişinde ve değişen büyüklüğüyle, karakter kazandıracak hamlelerden yoksun yapılaştırıldığı için hafızalarda yer almayı başaramaz; kent içinde, su üstünde, Boğaziçi’nde olma durumlarını daima hiçe sayar...
Belli yaşantı şekli ve kültürü olan konser salonu ise “ada”ya karakter kazandırmak üzere...
detay
Cem Çelik - Tansel Korkmaz Grubu: Haliç Tersanesi
Bu atölyede Haliç Tersanesi konu edilmiş, tersane bölgesi ve yakın çevresi için dönüşüm projeleri hazırlanmıştır.
...
detay
Han Tümertekin Grubu: Köprü ve Kıyı
Bu atölyede Haliç'in iki kıyısı, Galata ve Unkapanı köprüleri arasındaki alan ele alınmıştır.
...
detay
Arif Suyabatmaz - Murat Tabanlıoğlu Grubu: Şişhane'de Gösteri Sanatları Merkezi
Kullanım değerlerinin değişmesi ile birlikte, kültürel, sanatsal ve kamusal aktivitelerin egemen olmaya başladığı Şişhane bölgesi, kentin kültür ağında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Proje konusu, tam da bu kullanımı arttıracak ve kentin gündelik yaşamını etkileyecek yeni bir kamusal alan imkanı olarak ele alınan “salon” ve bu salonla beraber çalışan ve her tekil proje yaklaşımına göre farklılaşması beklenen kamusal programların kurgulanmasıdır.
Tasarım Alanı Tasarım alanının İstanbul kültür ağının içindeki özel durumu; tarihi Tünel ve ...
detay
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr