Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. İhsan Bilgin
ARCH 511
ARCH 531
ARCH 512
1953'de doğdu. 1980'de Y.Mimar (İTÜ), 1990'da Doktor (İTÜ), 1994'te Doçent (YTÜ), 2000'de Profesör (YTÜ) oldu. 1982'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde başladığı öğretim üyeliği görevini 2004'e kadar sürdürdü. Modern dönem konut, yerleşme ve imar tarihleri ile 20.yy. mimarlığı üzerine çalışmanın ve dersler vermenin yanı sıra 6. Proje Atölyesini yönetti. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi''nde Gündelik Hayat ve Şehir Kültürü üzerine dersler verdi. Eylül 2004'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi. Aynı üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak da görev yapıyor. 1985’ten bu yana kendi atölyesinde ve YTÜ bünyesinde yapmış olduğu çok sayıda mimari projesi ve uygulanmış işleri bulunmaktadır.
Prof. Dr. Günkut Akın
ARCH 521
Günkut Akın mimarlık eğitimini DGSA'da tamamladı. 1978 yılında İTÜ'ye katıldı ve halen aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık tarihi profesörü olarak görev yapmaktadır.

1985 yılında tamamladığı "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Tarihsel Ev Tiplerinde Anlam" adlı doktora tezinden sonra da yöresel mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir. 1990 tarihli doçentlik çalışması, Asya'daki merkezi mekan geleneklerine ilişkin kültürel ve ideolojik bağlamın araştırılmasına ayrılmıştır. 90'lar boyunca bir dizi makale ve bildiri, Osmanlı dünyasından seçilmiş farklı yapı türlerindeki kimi ayrıntılardan veya minyatür ve metinlerdeki mimarlık betimlemelerinden yola çıkarak, somut nesneyi olduğu kadar onun içinde yer aldığı ve bireysel-bedensel ile toplumsal-kültürel olanın birlikte ördüğü dokuyu da anlamaya yönelen çalışmalardır.

Son yıllarda, Akın'ın öteden beri ilgi duyduğu bilgi kuramsal alan, mimarlık tarihine ilişkin yöntem sorunlarından, mimarlığın tarihle olan ilişkisini sorgulayan ve çağdaş Türkiye mimarlığındaki tıkanmayı göz önünde bulunduran bir düzleme kaymıştır.
Prof. Dr. Atilla Yücel (Konuk Öğretim Üyesi)
ARCH 518
ARCH 523
1942 yılında İstanbul'da doğan Atilla Yücel, 1965 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden yüksek mimar mühendis olarak mezun oldu. İTÜ dışında çeşitli Türk ve yabancı üniversitelerde ve programlarda konuk öğretim üyeliği dışında birçok konferansa katıldı ve jüri üyeliği yaptı. MO, UIA, UNESCO, CIB, AKAA, UNDP, UNCHS, CEAA, AIA gibi ulusal ve uluslararası bir dizi mesleki ve bilimsel kuruluş üyelikleri ve etkinliklerine katılan Atilla Yücel'in mimarlık kuramı, konut ve kent mekanı ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası araştırma ve yayını bulunmaktadır. 1983'den beri önemli kesimi yayınlanmış konut, kamu yapıları, turizm, restorasyon, koruma proje ve uygulamaları olan Atilla Yücel aynı zamanda Aralık 2000'den beri UNDP-GAP.BKİ-İTÜ "Mardin Katılımcı Kentsel Rehabilitasyon Projesi"nde yöneticilik görevini devam ettirmektedir. Yücel, halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin Dekanlığı görevini sürdürmekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda konuk öğretim üyesi olarak ders vermektedir.
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
ARCH 501
ARCH 513
ARCH 514
1963 yılında Ankara’da doğan Tansel Korkmaz, orta öğrenimini 1981’de Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne giren Korkmaz, 1986 yılında lisans eğitimini, 1989 yılında “Urban Architecture as an Architecture of Urban Public Realm” başlıklı teziyle yüksek lisansını ve 1998 yılında da “On the (Re)construction of the Modern(s) Within the Historiography of Architecture” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1987 ve 1993 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1993 ve 2001 yılları arasında da öğretim görevlisi olarak çalışan ve burada “Çağdaş Mimarlık Üzerine Seminer” ile “Mimarlık ve Sanat Tarihi 3” isimli dersleri veren Korkmaz, halen görevde bulunduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne 2001 yılında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak başladı ve 2006 yılında Doçentlik ünvanını aldı.

1987 yılında “21.yy İçin Yerleşme” (Housing for the 21st century) adlı ulusal öğrenci yarışmasında 3.lük ödülünü alan Korkmaz’ın 1996 yılından bu yana mimari stiller, kentleşme, yakın zaman mimarlığı eksenli yazılarıyla, mimarlar ve projeleri üzerine söyleşilerinden oluşan bir çok yayını bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerde konferans ve seminerlere, yurtiçi ve yurtdışında workshoplara katılan Korkmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2001 yılından bu yana “Tasarım Kültürü” ve “Tasarımda Klasik ve Modern” isimli dersleri vermektedir.
Prof. Dr. Yıldız Sey (Konuk Öğretim Üyesi)
ARCH 553
1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1966 yılında Doktor (İTÜ), 1980'de de Profesörlük (İTÜ) Ünvanını aldı. MIT(1968), Kentucky Üniversitesi (1967-1968), Sheffield Üniversitesi (1972-1973), Carnegie Mellon Üniversitesi'nde (1986) konuk öğretim üyesi olarak görev aldı.

Aralarında "Toplu Konut Üretiminde Uygulanan Yapım Sistemlerinin Analizi ve Değerlendirilmesi", "Konutlarda Maliyet Tahmini İçin bir Model", "75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık" isimli kitapların da bulunduğu yayınlanmış toplam 12 kitabı bulunmaktadır. "Türkiye'de Afet Bölgeleri, Mevcut Konut Yerleşmelerinde, Yerleşme ve Konut Binası Tiplerine Yönelik Maliyet Karşılaştırmaları, Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Konut Maliyeti Hesaplama Yöntemi" başlıklı konuların da bulunduğu toplam 14 araştırma projesi, yurtiçi ve dışında toplu konut üretimi ve maliyet tahminleri ile ilgili yayınlanmış birçok makalesi ve bildirisi vardır. Habitat II kapsamında düzenlenen "Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut" sergisinin koordinatörlüğünü yürütmüştür.

1989 yılında Prefabrike Beton Sistemleri Birliği tarafından her yıl düzenli olarak verilen Kitap Ödülü'ne layık görülen Yıldız Sey, halen İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda ders vermektedir.
Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici
ARCH 571
ARCH 572
1967 doğumlu. 1989 ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş, 1991'de Yüksek Lisans, 1999 yılında da Doktora derecesini aynı yerden almıştır. Doktora sonrası çalışmasını Columbia Üniversitesi, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation'da Kenneth Frampton danışmanlığında 2001 yılında tamamlamıştır. 1992-2006 yıllarında ODTÜ Mimarlık Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmış, 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü Lisans Programı, Dijital Tasarım Stüdyosu'nu kurmuştur. Mimari tasarım ve çağdaş hesaplamalı teknolojiler temel araştırma alanlarıdır. Pekçok ulusal ve uluslararası yayını bulunan Şebnem Yalınay-Çinici 2006 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında ders vermektedir.
Alpaslan Ataman
ARCH 517
1944 doğumlu Alpaslan Ataman 1966 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. İngiltere ve ABD'de çok sayıda mimari ve kentsel proje - uygulama çalışmalarını yönetti, katkıda bulundu. 1980-1983 yılları arasında Sedad Hakkı Eldem'in çeşitli proje ve yayın (Türk Evi - Osmanlı Dönemi ve Boğaziçi Yalıları) çalışmalarına katıldı. Günümüzde çalışma ve araştırmalarını serbest mimar olarak sürdürmektedir.
Mete Tüneri
ARCH 571
ARCH 572
Mete Tüneri, 1972 yılında Ankara’da doğdu. Profesyonel hayatına fotoğraf rötüşleme ile başladıktan sonra iki boyutlu pixel animasyon, arkaplan görselleştirme ve üç boyutlu animasyon görevlerini yerine getirdiği fotograf arşivi kitabı, bilgisayar oyunu ve elektronik eğitim projelerinde çalıştı. Çoklu-ortam ve etkileşim tasarımı ağırlıklı projelere liderlik ettiği firmada video çekim ve post-prodüksiyon atölyesini kurdu ve video üretimi süreçlerinde çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası ödüllü birçok elektronik eğitim projesini yönetti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, alan uzmanı olarak üç boyutlu modelleme derslerine katıldı. Kendisi halen internet ortamında üç boyutlu model ve animasyonlarının görselleştirilmesi üzerine teknoloji geliştiren bir firmada üretim müdürü olarak çalışmaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr